skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Pijletuinenhof moeten woningen worden voor ouderen en starters

De Pijletuinenhof wordt op dit moment door Careyn te koop aangeboden. Op het pand rust een maatschappelijke bestemming. De fractie van Westland Verstandig vindt dat zoveel mogelijk aansluiting gezocht moet worden bij de bestemming van de nog volledig in gebruik zijnde aanleunflat en -woningen met ouderen die in de regel boven de zeventig zijn. Die ouderen hebben het recht om hun leefomgeving zoveel als mogelijk te behouden. Het onzinnige idee om daar studenten te gaan huisvesten past daar natuurlijk niet bij. De nog helemaal te realiseren Greenport Horti Campus dichtbij FloraHolland maakt dat niet anders. Echter het gaat niet om HBO / Universitair onderwijs maar VMBO onderwijs en mogelijk WVO onderwijs. Westland Verstandig vindt dat als er op termijn sprake is van studententhuisvesting deze op het terrein zelf moeten gebeuren en niet in de Pijletuinenhof. In Westland hebben voldoende jonge starters en ook ouderen die dringend verlegen zitten om betaalbare woonruimte. Daar moet prioriteit aan gegeven worden. Ouderen in het centrum huisvesten. Dichtbij de voorzieningen. Dat is belangrijk en dat moet er komen!

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Bouw 2 halve nieuwe gemeentehuizen blijft geldverkwisting en voor Westland op dit moment volstrekt onverstandig

Met veel bombarie maakte de gemeentesecretaris van Westland bekend dat op 24 augustus de gunning gaat plaatsvinden van de slechte plannen voor de bouw van twee halve gemeentehuizen. Hoe ze er uit zien en wat ze kosten is nog steeds bij de raadsleden en de inwoners niet bekend. Blijkbaar wil dit College tot het laatst alles onder de pet houden. Pas na de gunning worden de Raad en de bevolking geïnformeerd. Informeren dus, zonder enige vorm van inspraak. Poetin zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. Achterkamertjespolitiek, geheimzinnigheid en voorbijgaand aan alle mooie uitlatingen over burgerparticipatie. Dit wordt kenmerkend voor dit college bestaande uit CDA, Gemeentebelang, VVD en Progressief. En een Burgemeester die nergens om geeft en tussen in plaats van boven de politieke partijen staat en die het ook niet zo nauw neemt met de regels, de normen en waarden, de inspraak en burgerparticipatie. Tja, is dit angst voor de vele westlanders die deze gemeentehuizen niet willen of minachting van die burgers of .. Lees het hele verhaal over de twee halve gemeentehuizen op onze site.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor een hernieuwde totale aanpak centrum ‘s-Gravenzande

Het College heeft aangegeven dat direct na de bouwvak de eerste paal voor het winkelcentrum geslagen wordt. Westland Verstandig gaat er vanuit dat dit nu wel een keer klopt en dat dat ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Het gaat om nieuwbouw van een winkelcentrum in afgeslankte vorm. Prima. Na de start zal Westland Verstandig vragen stellen over de verwachte invulling van de nieuwe winkelruimtes. Wel wil Westland Verstandig nu al een totaalplan hebben voor het centrum ’s-Gravenzande. Het Graaf Florisplein, het Marktplein, de verbinding tussen beide pleinen, de bestemming van de parkeerruimte achter het gemeentehuis aan de Sand-Ambachtstraat en het onverstandige besluit van het College om het Gemeentehuis openbaar te gaan verkopen. Wat gaat daar gebeuren? Voeg daarbij dat nu een aantal slordig uitziende plekken in ’s-Gravenzande aanwezig zijn zoals de maar niet vorderende bouw van de voormalige muziekschool aan de Noordwind, het braakliggende terrein aan de Sand-Ambachtstraat, het gebied rond de voormalige Multimate-locatie etc. Westland Verstandig zal het College vragen om te komen met een totaalplan. Op korte termijn moet dit er komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Voor wijziging bestemming voormalige agrarische bedrijfswoningen

Westland Verstandig heeft al meerdere keren gewezen op het navolgende probleem in Westland. Na verkoop van de tuinderij aan de buurman of aan een derde bleef de oud-tuinder wonen in zijn huis. De gemeente weigert, zelfs al is de situatie al heel lang zo, de bestemming te veranderen omdat de gemeente wijst op reconstructie / schaalvergroting. Vaak is voor iedereen duidelijk dat dat laatste nooit zal gebeuren en toch houdt de gemeente vast aan de agrarische bestemming. Daarmee dupeert zij de oud-tuinder. Immers dat soort woningen zijn praktisch onverkoopbaar. Westland Verstandig is voorstander van een soepeler gemeentebeleid op dit punt. Gelukkig ziet ook één van de andere politieke partijen dat inmiddels in en volgt Westland Verstandig in haar eerdere pogingen om het beleid gewijzigd te krijgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Bouw 2 halve nieuwe gemeentehuizen blijft geldverkwisting en voor Westland op dit moment volstrekt onverstandig

Met veel bombarie maakte de gemeentesecretaris van Westland bekend dat op 24 augustus de gunning gaat plaatsvinden van de slechte plannen voor de bouw van twee halve gemeentehuizen. Hoe ze er uit zien en wat ze kosten is nog steeds bij de raadsleden en de inwoners niet bekend. Blijkbaar wil dit College tot het laatst alles onder de pet houden. Pas na de gunning worden de Raad en de bevolking geïnformeerd. Informeren dus, zonder enige vorm van inspraak. Poetin zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. Achterkamertjespolitiek, geheimzinnigheid en voorbijgaand aan alle mooie uitlatingen over burgerparticipatie. Dit wordt kenmerkend voor dit college bestaande uit CDA, Gemeentebelang, VVD en Progressief. En een Burgemeester die nergens om geeft en tussen in plaats van boven de politieke partijen staat en die het ook niet zo nauw neemt met de regels, de normen en waarden, de inspraak en burgerparticipatie. Tja, is dit angst voor de vele westlanders die deze gemeentehuizen niet willen of minachting van die burgers of .. Lees het hele verhaal over de twee halve gemeentehuizen op onze site.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top