skip to Main Content

Persberichten en publicaties

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Plan bouw twee halve gemeentehuizen blijft onzinnig

Vorige week vond dan de presentatie plaats van de twee halve gemeentehuizen. Twee halve, wat nu ook bevestigd werd door de architect die benadrukte dat de werkplekken in het ene gebouw er exact eender uitzien als in het andere gebouw. Gebouwen met veel glas en in de zomer dus voor het werk erg warm. Bij de presentaties vielen twee dingen op. Allereerst de zeer geringe belangstelling van de Westlandse bevolking bij de bijeenkomst ’s avonds en het ontbreken van iedere aanwijzing wat die twee halve gemeentehuizen nu gaan kosten. Ook niet wat de niet in “de aanneemsom” begrepen kosten zijn. De aanleg van een immense rotonde bij de Tiendweg zijn toch kosten die voor het gemeentehuis gemaakt worden. In de toekomst zullen meer dan 200 ambtenaren niet gehuisvest zijn in één van de twee halve gemeentehuizen. In het gemeentehuis aan de Verdilaan zullen 130 ambtenaren hun arbeidsplaats hebben en hoeveel ambtenaren in het andere gebouw werkzaam zullen zijn is niet eens genoemd tijdens de presentaties. Westland Verstandig blijft tegen dit plan. De gunningsdocumenten zijn nog steeds niet verstrekt door het College, noch aan de Raad noch aan de bevolking. Die gegevens zullen op tafel moeten komen. Wordt vervolgd.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

 

 ‘s-Gravenzander

 

Westland Verstandig: Voorstander van actievere inzet op nieuwe bestemmingen van gebouwen in kern

Westland Verstandig ziet met zorg dat in ’s-Gravenzande het snel herbestemmen van leegstaande of op korte termijn leegkomende gebouwen maar moeilijk van de grond komt. Gelukkig wordt de Wilhelminaschool gerenoveerd en gebruikt door het Consultatiebureau en het Sociale Kernteam. Dit betekent dat er ongeveer 50 fte’s vanuit dat gebouw gaan werken. Parkeren verdient nog aandacht en dat zal nog beter geregeld moeten worden. Westland Verstandig zou gaarne zien dat de ’s-Gravenzandse inwoners meer betrokken worden bij plannen om de diverse locaties nader in te vullen. Op dat punt wil Westland Verstandig initiatieven gaan nemen. Andere leegstaande gebouwen zoals de PWA-school moeten herbestemd worden. Het gebouw van de voormalige muziekschool ligt er nog steeds verslonst bij en blijkbaar maakt de bouwer geen aanstalten met doorbouwen. Dit is voor Westland Verstandig een doorn in het oog. Het College moet op dat punt nu een keer daadkrachtig optreden richting de bouwer. Vanaf 2010 ligt het perceel er al zo bij en af en toe wordt er weer wat gewerkt als de gemeente de bouwer waarschuwt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Diverse woningbouwlocaties niet goed ontsloten; Dat gaat problemen opleveren

In Monster gaan een aantal bouwlocaties ontwikkeld worden. Genoemd kunnen worden Duingeest, het voormalige NAM-terrein en het gebied tegenover het tankstation op de hoek Rijnweg/Haagweg. Al deze bouwlocaties hebben geen goede ontsluiting en dat gaat problemen opleveren. Ook de overlast die dat teweegbrengt bij de omwonenden is volgens Westland Verstandig niet te accepteren. Als er woningen gepland worden moet ook een deugdelijke ontsluiting geregeld worden. Nu wordt te veel bespaard op die ontsluiting en dat betekent dat er problemen ontstaan zowel met de huidige bewoners als ook met de nieuwe bewoners. We kunnen erop wachten dat zij geen genoegen nemen met de ontsluiting omdat die onveilig en niet voldoende is. Wordt nu “goedkoop” “duurkoop” op termijn? Het probleem is alleen dat die kosten dan niet voor de ontwikkelaars –ONW/Westlandse Zoom- komen, maar voor de gemeente. Dat betekent dus nu snelle successen boeken, maar besparen op de infrastructuur om op die wijze de bouw mogelijk te maken. Dit is geen goed bestuur.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Eindelijk worden in Wateringen een aantal verkeersknelpunten beetgepakt

Naar aanleiding van vragen van Westland Verstandig heeft het College inmiddels toegezegd dat een aantal verkeersknelpunten in Wateringen worden verbeterd. Het gaat in het bijzonder om de kruising Herenstraat/Tolland. Uitvoering zal naar wordt aangegeven in het vierde kwartaal 2015 starten. Ook wordt de kruising Heulweg-Kerklaan-Pleinwand aangepast zodat fietsers komend van de Kerklaan die de Heulweg willen oversteken, voorrang moeten gaan verlenen aan het overige verkeer. Ook wordt er voor de kruising op de Kerklaan een gescheiden fietspad aangebracht. Westland Verstandig hoopt dat door deze maatregelen de verkeersveiligheid in Wateringen zal toenemen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

Groot Westland

Westland Verstandig: Gemeentebestuur legt zich voor 25 jaar vast voor wat betreft gebruik, onderhoud en catering voor twee onnodige halve gemeentehuizen

Vorige week is de presentatie geweest van de twee halve gemeentehuizen aan de Verdilaan en aan de Tiendweg. Voor 25 jaar gaat de gemeente een gebruikersovereenkomst aan met Volker Wessels. Gedurende 25 jaar is de gemeente verplicht een maandelijkse gebruiksvergoeding te betalen, onderhoudsdiensten af te nemen en ook de catering te laten verzorgen door de bouwers van de twee gemeentehuizen. Ook als zich veranderingen voordoen de komende 25 jaar is de gemeente gebonden aan de overeenkomsten. Een slechte zaak nog los van de veel hogere jaarlasten voor deze twee halve gemeentehuizen t.o.v. de huidige gebouwen. Dit terwijl één centraal gemeentehuis met alle bestuurders en ambtenaren toch niet bereikt wordt omdat meer dan 200 ambtenaren toch niet hier gehuisvest zullen gaan worden maar elders zoals Wilhelminaschool ’s-Gravenzande, Patijnenburg Naaldwijk, de diverse gemeentewerven etc.

Het College doet net alsof vorige week alles gezegd is over de nieuwbouwplannen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Tijdens de presentaties zijn alleen maar de glazen huizen getoond met een globale indeling, maar niet wat het allemaal gaat kosten en wat de concrete uitwerking zal zijn. Westland Verstandig zal daar naar vragen tijdens de Commissie Ruimte van deze week.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top