skip to Main Content

Persberichten en Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Voor een derde supermarkt in Naaldwijk, maar tegen een supergrote supermarkt op een ongeschikte locatie

Naaldwijk moet wel een derde supermarkt krijgen en ten onrechte is de komst daarvan tot nog toe tegengewerkt. Geen goede zaak natuurlijk voor de dorpskern Naaldwijk. Het plan wat er nu echter ligt is veel te massaal, te groot en voorts wordt er ontwikkeld op een volstrekt verkeerde plaats. Vreemd is dat niet vermeld wordt om welk soort supermarkt het gaat. Ook blijkt geen enkele wijziging meer aangebracht te kunnen worden in het plan en worden de inwoners de dupe van de afspraken die het College met de ontwikkelaar gemaakt heeft. Het College loopt aan de leiband van de ontwikkelaar (Koornneef). Wij zouden dat graag allemaal anders willen. Dit is geen goede zaak voor de kern Naaldwijk en ook niet voor de andere dorpskernen. Immers vaststaat dat een winkel van deze omvang ook nadelige invloed zal hebben op de andere dorpskernen. Westland Verstandig wil dat voorkomen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Kritische houding blijft nodig

De afgelopen weken heeft Westland Verstandig een aantal zaken blootgelegd die enige reuring veroorzaken. De dubbelrol van de accountant is daar één van. Helaas was dat nodig om een fout gedrag van het College en accountant aan de kaak te stellen. Ook de lichtzinnigheid waarmee het College en de meerderheid van de Raad omgaat met de gemeentefinanciën rechtvaardigt een kritische houding. Recent zijn we opgeschrikt door financiële wantoestanden bij het ROC, de gemeente Delft en de gemeente Leidschendam-Voorburg. In al die gevallen bleek dat de toezichthouders –dus bij de gemeente de Raad- niet goed hebben opgelet en dat daardoor problemen konden ontstaan. Dit is één van de redenen waarom Westland Verstandig meent dat zij, vanuit een positieve grondhouding overigens, voorstellen van het bestuur in al zijn facetten moet bezien. Of dat nu de Horti Campus of de zogenaamde Triasboring is ofwel een opvang voor dementerenden in een woning in Westland. En helaas valt er heel wat op te merken over de wijze van besturen van dit College, gesteund door de meerderheid van de Raad die blindelings achter het College aanholt.

Wilt u contact: Belt u 06-53401068, e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig:

Onder voorwaarden akkoord met tweede nieuwe leven van de Wilhelminaschool

In de Wilhelminaschool wordt het zogenaamde sociaal kernteam gevestigd en daarvoor moet de Wilhelminaschool verbouwd gaan worden. Westland Verstandig heeft een aantal vragen daarover gesteld die u kunt lezen op onze website. Mits er voldoende adequaat parkeren geregeld is en mits er speelvoorzieningen blijven, vinden wij het opknappen van de Wilhelminaschool een goed plan.

 

Welke gevolgen heeft de XXL-supermarkt Naaldwijk voor kern
‘s-Gravenzande

Onze fractie maakt zich ernstig zorgen over het effect van de XXl-supermarkt Koornneef in Naaldwijk voor het winkelgebeuren in ’s-Gravenzande. Dit zal nadelige effecten gaan hebben voor ‘s-Gravenzande. Het College weigert echter daarnaar een onderzoek te doen en heeft zich door Koornneef, de projectontwikkelaar in Naaldwijk, al zo klem laten zetten dat het geen andere weg meer op kan. Wij vinden dit zorgelijk voor ’s-Gravenzande.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Voorstander van een onafhankelijk onderzoek door de Raad van asbestafwikkeling

Onze fractie heeft zich in het verleden ernstige zorgen gemaakt over de wijze waarop de gemeente omging met de asbestvervuiling. Uiteraard is dit een ramp waar niemand op staat te wachten. Echter de wijze waarop een en ander is afgewikkeld roept veel vragen op. Hoe een en ander verlopen is, of de gelden goed besteed zijn en welke rol de gemeente ook na 14 april 2015 moet innemen in het kader van de eerder gedane beloften moet onderzocht worden.

 

De Raad is het gelukkig eens dat dit een door de Raad opgezet onderzoek moet zijn. Het College mag daarbij niet betrokken zijn daar het handelen van College en burgemeester nou net onderwerp van het onderzoek is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Vragen over radarinstallatie bij Ter Heijde

Westland Verstandig heeft vragen gesteld over de radarinstallatie zoals die bij Ter Heijde gepland is. Concrete gegevens ontbreken en vandaar de vraag. Als dat een heel groot scherm wordt, dan wordt het doorzicht belemmerd en dat willen we niet. Ook belangrijk is of er gezondheidsrisico’s zijn. Dit alles zal vooraf goed bekeken moeten worden.

 

Voor wat betreft de ontsluiting van de bouwlocatie NAM-terrein heeft wethouder Weverling van Gemeentebelang Westland “boud en kortaf” aangegeven dat het de ontsluiting via de Rijnweg moet gaan worden. Waarom deze uitweg werd niet toegelicht. Wij vinden dit een verkeerde aanpak en er zal anders gehandeld moeten worden.

 

Voorts vinden wij dat in Monster geen nieuwe percelen meer voor de Westlandse Zoom aangekocht moeten worden. Er zijn voldoende leegliggende gronden en die moeten eerst maar eens gebruikt gaan worden,.

 

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top