skip to Main Content

Persberichten en Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Voor een derde supermarkt in de kern Naaldwijk, maar tegen een XXL-supermarkt van 4.600m2 op de geplande  locatie

De afgelopen week is in de Raad het besluit genomen om het bestemmingsplan De Rentmeester ter visie te leggen. Degenen die bezwaar hebben kunnen nu zienswijzen indienen. De procedure moet nog echt beginnen. Tijdens de behandeling bleek dat CDA Westland voor de vorm nog een rotonde verlangt, maar toen het College daar niet positief over was, die eis liet vallen. D66 Westland had de blits gemaakt voor de raadsvergadering door aan te geven dat zij niet wilde instemmen met de tervisielegging, maar had maar een tien minuten durend betoog nodig om 180 graden te draaien. Ook zij is ineens voor de komst van een supermarkt. De andere partijen waren heel kort in hun bijdragen en vinden het plan prima. Alleen Westland Verstandig was tegen en heeft daar goede gronden voor aangevoerd. Eerder hebben de Provincie en Haaglanden aangegeven dat het plan binnen de gemeente Westland gevolgen zal hebben voor de andere winkelcentra in de kernen. Het is natuurlijk vreemd dat dit alles gewoon gepasseerd wordt door de meerderheid van de Raad.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Wel een derde supermarkt in Naaldwijk, maar geen XXL en niet op deze plek

Vorige week heeft de Raad ingestemd met tervisielegging van het bestemmingsplan waarin de XXL-supermarkt geregeld wordt. Dit stelt nog allemaal niets voor daar nu pas de procedure begint. Een ieder die problemen heeft met het plan kan een zienswijze indienen en daarna moet het weer terug in de Raad voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Het plan is niet goed:

  • te groot en op de verkeerde plek;
  • een te grote negatieve invloed voor wat betreft verkeer, fijnstof, geluidsoverlast;
  • aanvullende dure verkeersmaatregelen moeten door de gemeente betaald worden;
  • een XXL-supermarkt heeft negatieve gevolgen voor de winkelgebieden in de andere dorpskernen;
  • omwonenden krijgen een knots van een gebouw naast zich;
  • een aantal bewoners van de Rentmeester gaan uitkijken op een blinde muur;
  • het College heeft te vroeg afspraken gemaakt met Koornneef waardoor het College muurvast zit;
  • uiteindelijk zal de Raad danwel de Raad van State redding moeten brengen bij het tegenhouden van het definitieve bestemmingsplan;

Wilt u contact: Belt u 06-53401068, e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Voor onafhankelijk onderzoek gang van zaken rondom de asbestkwestie

De afgelopen week hebben in de Raad van de gemeente een groot aantal bewoners van het door asbest getroffen deel van Wateringen ingesproken tijdens de raadsvergadering. De inspraakreacties hadden betrekking op de rol van de burgemeester die algemeen als niet positief werd ervaren, de beloftes die destijds gedaan zijn en over de wijze waarop de sanering heeft plaatsgevonden. In het algemeen waren de insprekers negatief over de rol van de gemeente, aannemers en onderzoeksbureaus. Pas na saneringen die in opdracht van bewoners zelf gebeuren op hun privédeel is alles asbestvrij. De bewoners verwijten de gemeente dat zij te lang in onzekerheid hebben geleefd, de gemeente te chaotisch te werk is gegaan en er teveel fouten gemaakt zijn. Voorts beklaagt men zich erover dat de communicatie slecht verlopen is. Dit alles zal onderwerp van onderzoek gaan worden en hoe en door wie het onderzoek plaatsvindt wordt door een commissie van fractievoorzitters bepaald in de komende tijd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Goede ontwikkeling in Poeldijk en Ter Heijde

In Poeldijk is gelukkig enige nieuwbouw gerealiseerd kunnen worden door woningcorporatie Arcade. Ook de nieuwe supermarkt is goed voor de kern. Jammer dat het gebouw van Dario Fo leeg is komen te staan. Dario Fo had natuurlijk anders behandeld moeten worden door de gemeente. De fractie van Westland Verstandig heeft steeds gewezen op het belang van Dario Fo voor Westland.

 

In Ter Heijde zit er schot in “het tweede leven” van de Duinhof. Onze fractie is vanaf het begin voorstander geweest van deze ontwikkeling en ook dat de gemeente een dergelijk plan positief moest benaderen en zo nodig ondersteuning dient te geven. Dat laatste is inmiddels gebeurd.

 

Nu nog de problemen rondom de ontwikkeling op het NAM-terrein oplossen. De wethouder ging daar duidelijk in de fout door zijn plan gewoon door te drijven. Lange procedures zullen het gevolg zijn. Helaas, maar daar heeft wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland blijkbaar geen boodschap aan.

 

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor het “tweede leven” van de Wilhelminaschool

Gelukkig kan de Wilhelminaschool behouden blijven en wordt deze verbouwd om daarna gebruikt te gaan worden door het zogenaamde Sociaal Kernteam Westland. Voor het parkeren is een oplossing gevonden en de kinderspeelplaats kan ook blijven. Die wordt zelfs groter en mooier. Dit vinden wij een goede ontwikkeling voor de kern ’s-Gravenzande.

 

Jammer is het dat de start van het nieuwe winkelcentrum weer opgeschoven is. Reden daarvan is onbekend. We gaan er nu echt vanuit dat na de bouwvakvakantie de start begint en dat dan in 2017 het winkelcentrum gereed is. Oppassen natuurlijk wel dat niet voor de leegstand gebouwd wordt. Het is om die reden dat de gigasupermarkt in Naaldwijk er niet moet komen daar dat ten koste zal gaan van het winkelcentrum ’s-Gravenzande. Dat is geen goede zaak.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig voorstander voor verdere maatregelen om De Lier tegen wateroverlast te beschermen

Het is bekend dat in De Lier een aantal straten te maken hebben met verzakkingen van de ondergrond waardoor wateroverlast optreedt zodra het langere tijd geregend heeft. Al geruime tijd zijn er initiatieven gaande om aan deze ellende een einde te maken. Westland Verstandig vindt dat de gemeente hier niet alleen met woord maar ook met geld handelend moet optreden. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een deel van de gemeente blijvende wateroverlast heeft. Structurele maatregelen moeten genomen worden en op korte termijn. Westland Verstandig zal zich inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top