skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Is de jaarrekening 2014 betrouwbaar?

Inmiddels is de jaarrekening 2014 aan de Raad voorgelegd. Het College zond al een persbericht uit voordat de Raad de jaarrekening had. Volgens het College een voortreffelijk jaar 2014 voor de gemeente. Niets is echter minder waar. De jaarrekening is gebaseerd op lucht, ten onrechte wordt de realiteit niet onder ogen gezien. Zo wordt vermeld dat de gemeenteschuld niet tot € 400 miljoen is opgelopen, maar iets lager uitvalt. Dat komt doordat een aantal investeringen zijn opgeschoven, subsidies wel ontvangen zijn maar het werk niet verricht is. Er wordt geld heen en weer gepompt alleen maar om de ware problemen te verbergen ten aanzien van de gemeente en de Westlandse Zoom. Ook is niet duidelijk hoe betrouwbaar de jaarrekening is nu zowel het College als de accountant weigeren inzage te geven in de opdrachten die het College zelf aan de accountant gegeven heeft. De accountant is nu zijn eigen adviezen aan het controleren, hetgeen natuurlijk niet kan. Westland Verstandig vindt dat dit College de financiële problemen voor zich uitschuift. De grondprijzen zijn te hoog, vraagtekens moeten geplaatst worden bij de getroffen voorzieningen. Er wordt een te rooskleurig beeld gegeven van de financiële situatie van Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Het kan echt anders en beter

De afgelopen weken zijn we overstelpt met goed nieuws vanuit het College over wat allemaal bereikt is. Natuurlijk zijn er ook zaken goed gegaan. Vaak ook geen verdienste van dit College. Zo wordt erg trots gedaan over het 3-in-1-project en natuurlijk is dat voor Westland een hele goede zaak. Echter men vergeet eraan toe te voegen dat “3-in-1” door de Provincie is gepland, grotendeels is betaald en ook door de Provincie werd uitgevoerd. Pas toen bleek dat de gemeente Westland had staan slapen voor wat betreft de ontsluiting van de dorpskern Maasdijk moest er ineens “een pootje van Bram” bedacht worden. Was dat vanaf het begin meegenomen, dan zou de wegenstructuur rond Maasdijk door de Provincie anders zijn gepland. De schade voor de gemeente is meer dan € 12 miljoen. Overigens is Westland Verstandig wel akkoord dat de dorpskern Maasdijk geholpen wordt.

 

Wij vinden dat meer geld gestopt moet worden in de zorg, verbeteren leefomgeving dorpskernen, meer aandacht voor een betere lucht- en waterkwaliteit in Westland, meer aandacht voor groenbeheer en minder aan protserige zaken zoals taxivervoer collegeleden, zogenaamde Westlandmarketing, zinloze bouw twee nieuwe gemeentehuizen etc.

U kunt ons altijd benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Tegen onnodige sloop panden Molenstraat

Westland Verstandig is het niet eens met de plannen van de gemeente en ook Arcade om de 16 woningen aan de Molenstraat tegenover de molen aan de woonbestemming te onttrekken en ruimte te geven voor nieuwbouw. De betreffende bewoners vinden die woningen nog prima en vinden ook de nu te betalen huur aantrekkelijk. Blijkbaar is een nu leeggekomen woning niet meer verhuurd. Verpaupering moet natuurlijk voorkomen worden en de fractie zal zich inzetten om sloop en nieuwbouw te voorkomen. Daar worden de huidige bewoners niet echt beter van. Moeten er koopwoningen komen dan is er grond genoeg waar die op gebouwd kunnen worden. Daarvoor behoeven deze woningen toch niet te wijken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig komt op voor bewoners rondom de Pieter van der Plasschool

Westland Verstandig heeft een artikel 26-vraag gesteld over de invulling van de stroken grond rondom de nieuw te bouwen Pieter van der Plasschool. De bewoners kunnen zich verenigen met de nieuwbouw. Echter de vergunninghouder PCPOW komt de afspraken niet na en verandert tijdens de wedstrijd de spelregels door een toegezegde erfafscheiding van 2.5 meter niet te willen plaatsen, ineens de fietsenstalling pal achter de tuinen van omwonenden wil plaatsen en niet wil handhaven waar de fietsenstalling zich nu bevindt. Voorts zijn er te weinig parkeerplaatsen en neemt de parkeerlast onaanvaardbaar toe. De vergunninghouder had dit moeten en ook kunnen oplossen door meer oog te hebben voor de buurtbewoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top