skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Ook in de vakantietijd bereikbaar

Westland Verstandig ontvangt al heel veel burgers en ondernemers die ofwel problemen hebben met de gemeente ofwel goede ideeën hebben om de gemeente Westland beter te maken. U kunt altijd met onze fractie een afspraak maken en wij komen dan naar u toe of u kunt aan de fractie “uw verhaal” doen. Daarna ondernemen wij actie als dat nodig is. U kunt ons te allen tijde daarvoor benaderen op telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Leefomgeving in de kernen moet beter!

Westland Verstandig heeft vorige week vragen aan het College gesteld over het bomenonderhoud in Westland. Uit een rondgang door het Westland blijkt dat de gemeente wel jonge bomen aanplant, maar die vervolgens verwaarloost. Dit is niet alleen slecht voor het groene aanzien van Westland, maar ook geldverkwisting. Westland Verstandig vindt dat de gemeente zorgvuldiger om moet gaan met de groenvoorzieningen, maar ook met gemeenschapsgeld. Tot nog toe is er van “het groenere beleid” van dit College niets terechtgekomen. Zo zouden de entrees van Westland aantrekkelijker gemaakt worden met meer groen. Ook zouden voor iedere boom die weggaat er twee teruggeplant worden. Westland Verstandig heeft steeds aangegeven dat dat dan wel bomen moeten zijn van dezelfde omvang en leeftijd en ook in de dorpskernen waar de bomen worden weggehaald, dus niet terug planten elders ver buiten de kernen. We hebben daar nog heel weinig van gezien en Westland Verstandig zal op korte termijn op dat punt verdere initiatieven gaan nemen. Willen we de meest duurzame tuinbouwgemeente van Nederland worden, dan zal ook het groene aanzien van Westland moeten verbeteren.

U kunt ons altijd benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

  1. Burgemeester blijft asbestdossier geheim houden

Na veel aandringen is dan eindelijk het asbestdossier beschikbaar gesteld. Echter de burgemeester heeft direct geheimhouding opgelegd op het gehele dossier. Dit past bij het gehele gedoe rondom de asbestaffaire. Westland Verstandig zal de komende tijd trachten het dossier openbaar en compleet te krijgen. Het dossier is verre van compleet.

  1. Herontwikkeling gemeentehuis Wateringen

Het College heeft tot verontwaardiging van Westland Verstandig bekend gemaakt dat een “openbare verkoopprocedure met een eenvoudige voorselectie” opgestart wordt voor het bestaande gemeentehuis Wateringen en “selectie vindt plaats op basis van het hoogste bod”. Dit is uiteraard een slechte ontwikkeling. Na het mislukte kansenfestival en berichten van de burgemeester dat personen in de rij stonden voor de verwerving, moet nu op deze vreemde wijze een koper gezocht worden. Dit moet toch anders. Het College kiest in paniek de makkelijkste weg. Westland Verstandig zal in deze vragen gaan stellen aan het College wat nu precies de bedoeling is. Er moet natuurlijk geen ongewenste bestemming gaan komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

 

Westland Verstandig: Voor een betere aanpak planologische ontwikkelingen in en rondom Monster

Westland Verstandig heeft de afgelopen tijd diverse malen geconstateerd dat allerlei ontwikkelingen in en rondom Monster tot terecht grote consternatie leiden bij burgers. De ontwikkeling en de houding van het College voor de ontwikkeling op het NAM-terrein is ronduit schandalig. Nu in de zomermaanden worden blijkbaar de plannen ter visie gelegd. Dit is onacceptabel. De voorgenomen ontwikkeling van de Westlandse Zoom op het zogenaamde Watergat zonder duidelijke uitweg is een volgend voorbeeld. Het College heeft nu weer besloten om bungalowparkontwikkelingen mogelijk te maken aan weerszijden van de Haagweg ter hoogte van het huidige kantoorpand van de Westlandse Zoom. Voor Monster natuurlijk best wel een goede ontwikkeling, maar dit soort plannen moeten wel goed doordacht zijn en er moet ook voldoende draagvlak zijn. Het bevreemdt Westland Verstandig dat ineens het College een dergelijk besluit neemt zonder dat eerst de Raad en de omwonenden gepolst zijn. Dit is uiteraard het bekende beeld: Eerst besluiten en daarna pas gaan kijken hoe het valt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top