skip to Main Content

Provincie is het met Westland Verstandig eens dat de schuldpositie van Westland hoog is en hoger dan goed voor Westland is

Provincie is het met Westland Verstandig eens dat de schuldpositie van Westland hoog is en hoger dan goed voor Westland is

Westland Verstandig maakte tijdens de begrotingsbehandeling opmerkingen over de steeds maar hogere en zorgwekkende schuldpositie van de gemeente. Dit werd toen door wethouder Ouwendijk van VVD, bijgevallen door praktisch alle partijen in de Raad, hardnekkig en veelvuldig ontkend zonder in te gaan op de argumenten van Westland Verstandig. De VVD ging in 2014 de verkiezingen in met grote posters dat vanaf 2004 geld verkwist werd en dat de schuld van Westland te hoog was en direct omlaag moest. Tja dat werd, toen het pluche geroken werd, snel vergeten ook door haar wethouder. De Provincie constateert nu -Westland Verstandig deed dat al tijdens de Begrotingsraad- dat in 2017 de schuldquote (155 %) van Westland hoger is dan de signaleringswaarde van maximaal 130 %, maar ook veel hoger is dan de schuldquote in de jaarrekening van Westland 2015 die toen 129,3 % was. Schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De Provincie wenst dat Westland direct aandacht schenkt aan de schuldpositie omdat die schuldenlast nog heel lang jaarlijks beslag legt op de beschikbare middelen. De geleende euro’s zullen een keer terugbetaald moeten worden. Jammer is het te constateren dat die schuld veroorzaakt is door zinloze investeringen zoals 2 halve gemeentehuizen met bijbehorende infrastructuur, te dure gemeenteorganisatie en bijna keizerlijk gedrag van dit College met haar soms wereldwijde, zinloze en heel veel euro’s kostende geldingsdrang voor andere baantjes, Westland Marketing, inhuur lobbyisten en adviseurs etc. Bekend is dat Westland Verstandig echt andere keuzes wil maken, waaronder meer euro’s naar de zorg, verenigingen, leefomgeving en ook schuldenaflossing. De tegenbegroting waarin dit werd uitgewerkt in november 2015 werd door de andere partijen helaas niet gesteund. De Provincie waarschuwt de gemeente terecht en geeft advies terughoudend te zijn met uitgaven.

 bijlage persbericht 5-1-17 brf Prov. ZH

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top