skip to Main Content

Provincie weigert opnieuw openheid van zaken te geven over asbestbrand Wateringen

Provincie weigert opnieuw openheid van zaken te geven over asbestbrand Wateringen

Ook vragen over de volksgezondheidsrisico’s vanaf maart 2015 tot en met april 2016 -gezien de grote omvang aangetroffen asbest blijkende uit 96 rapporten- in de betreffende wijk worden wederom niet beantwoord

Op zaterdag 10 september heeft de Commissaris van de Koning aan de fractie van Westland Verstandig laten weten geen informatie en documenten te verstrekken over de gevolgen van de asbestbrand voor de inwoners. Eind 2015/begin 2016 wilde de Provincie middels meerdere brieven de asbestopruiming nog van de gemeente overnemen omdat de gemeente haar taken verwaarloosde. Twee voor de gemeente vernietigende rapporten -opgemaakt in opdracht van de Provincie- lekten uit en de conclusie was dat onaanvaardbare risico’s gelopen zijn voor de volksgezondheid gezien de hoeveelheid asbest die werd aangetroffen. Plotsklaps draaide de Provincie op 5 januari 2016 180 graden. Vreemd en wat was de reden daarvan? Het College van Burgemeester en Wethouders bezocht op die dag ‘s avonds in paniek en niet vooraf gepland de Provincie. Overdag werd druk gepraat tussen de burgemeester en de Commissaris. Dit laatste wordt in de zaterdag van de Commissaris ontvangen brief bevestigd: “College ontkent niet dat er regelmatig contact geweest is tussen beide personen (burgemeester van der Tak en Commissaris Smit, toevoeging WV) alleen vinden dergelijke contacten veelal telefonisch en spontaan plaats, zodat hiervan geen documenten beschikbaar zijn”. Daarmee wordt aannemelijk dat op 5 januari de CDA-bestuurders het effe geregeld hebben en wat en hoe houden ze gewoon voor zich. Kwalijk, zeker als de volksgezondheid van inwoners in het geding is, zoals uit de uitgelekte rapporten bleek. Eigen eer en hachje gaan dan voorbij politici uit “de oude -ons kent ons-doos”.

In de wel verstrekte informatie werden heel veel cruciale punten onleesbaar gemaakt door de Commissaris. Zaterdag werd bericht ontvangen dat ook daarover de Provincie verder geheimhouding wil handhaven. Gesteld wordt: “dat hier sprake is van een conclusie van een medewerker die alleen aan hem is toe te rekenen”. Blijkbaar komt een dergelijke opmerking van een ter zake kundige ambtenaar de Commissaris niet uit en vandaar dat hele passages in brieven en adviezen onleesbaar gemaakt zijn door de Commissaris, al of niet in overleg met Van der Tak. Ook hier geldt weer dat de waarheid bewust en wel doordacht verborgen gehouden wordt. Westland Verstandig is voor openheid. De getroffen bewoners hebben het recht te weten hoe het met de risico’s zit, die het gevolg zijn van het de burgemeester aan te rekenen -zie RKC rapport- niet tijdig saneren van alle aanwezig asbest. Ten onrechte speelt de Commissaris van de Koning een kiekeboe spelletje en dat enkel om een  CDA-partijgenoot te beschermen. Dit moet toch niet kunnen. Dit -het niet hebben van alle informatie- is waarschijnlijk ook de reden waarom de RKC-commissie van de gemeente het gezondheidsrisico voor de inwoners niet apart onderzocht heeft. Een dergelijk aanvullend onderzoek zal wel moeten plaatsvinden. Wellicht dat het RIVM dat kan doen maar dan wel op basis van een compleet dossier en alle informatie. Hierop zal Westland Verstandig aandringen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top