skip to Main Content

Publicatie-Belofte dat we gaan stoppen met gele zakken, meer beveiligde fietsenstallingen, veiligere oeverbeschoeiingen, energietoeslag

Belofte dat we gaan stoppen met gele zakken wordt nagekomen, alleen wel iets later dan aangegeven in actieprogramma coalitie. Meer beveiligde fietsenstallingen in dorpen en bij strandslagen, oeverbeschoeiingen bij watergangen worden veiliger gemaakt voor dieren, energietoeslag ook voor inwoners die meer inkomen hebben dan 120% van de bijstandsnorm, maar die in problemen komen door hoge gasprijzen en er komt een gemeentelijk loket voor aanvragen via de bijzondere bijstand

We krijgen veel vragen en klachten over de gele afvalzakken. Anders dan voorheen, geven we dat door aan de wethouder die bij klachten direct optreedt. Dat is anders dan bij de vorige wethouder, die nimmer een reactie gaf. Vandaar geen schriftelijke vragen meer. De klachten zijn er wel dus! Maar gelukkig, het einde is in zicht! Nog even volhouden!
Onze moties meer beveiligde fietsenstallingen, veiligere oeverbeschoeiingen en hulp aan inwoners die het niet redden door de hoge gasprijzen kregen voldoende steun in de Raad op 30 juni jl. en werden aangenomen.
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

 

Back To Top