skip to Main Content

Publicatie: Delta Fiber / Caiway moeten afspraken/beloften aansluiten glasvezel buitengebied in Westland nakomen. Procedure noodzakelijk en zal door de inwoners en bedrijven tegen Caiway gevoerd gaan worden, nu het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, LPF, VVD en CU/SGP het laat afweten!

Delta Fiber / Caiway moeten afspraken/beloften aansluiten glasvezel buitengebied in Westland nakomen. Procedure noodzakelijk en zal door de inwoners en bedrijven tegen Caiway gevoerd gaan worden, nu het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, LPF, VVD en CU/SGP het laat afweten!

Ruim 8000 woningen en meer dan 1200 bedrijven in het Westlandse buitengebied hebben geen glasvezel. Een goede en snelle internetverbinding is zeker voor Westland, dat zich laat voorstaan als innovatief centrum, belangrijk.

Wel is er nog een oude coaxkabel, maar die is ontoereikend en vooral onbetrouwbaar. Vanwege de vele klachten besloot Caiway om overal in Westland glasvezel te gaan aanleggen. In onze dorpen is dat al het geval, behalve de Heenweg en die wordt wel gelukkig aangesloten na veel gesprekken en verzoeken vanuit onze fractie.

De rest van het buitengebied zou ook van glasvezel voorzien worden mits meer dan de helft van de woningen en bedrijven een abonnement namen. Na heel veel informatieavonden maakte Caiway bekend dat meer dan de helft van de woningen en bedrijven glasvezel wensten en met de aanleg zou in september 2020 worden gestart. Met de gemeente Westland werd een convenant gesloten en met de inwoners en bedrijven werden contracten aangegaan. Niets stond vlotte aanleg conform toezegging in de weg.

Echter door allerlei fusies rond Caiway blies Caiway in 2020 alles af omdat het bij nader inzien aanleg te duur zou zijn. In Westland zouden er te veel waterwegen zijn!

Caiway gaat wel de bedrijfsterreinen van glasvezel voorzien omdat dat blijkbaar wel winstgevend is. Het verzoek van Westland Verstandig om dan ook de bedrijven en woningen in de directe omgeving van die bedrijfsterreinen aan te sluiten bleef nog onbeantwoord en zal – naar vermoed wordt- ook tot niets leiden.

Het is natuurlijk schande dat Caiway beloften/contracten niet nakomt om redenen die al lang bekend waren. Immers Caiway is van oorsprong een Westlands bedrijf en kent als geen ander de infrastructuur van het Westland. Zij wist wat er nodig was voor aanleg, zeker omdat ook al de coaxkabel er ligt. Schande omdat Caiway eerder aangaf dat coaxkabels niet meer van deze tijd zijn en per se vervangen moesten worden door glasvezel omdat alleen dan snel en betrouwbaar internet kan worden verkregen. Schande ook omdat Caiway de inwoners en bedrijven jaren aan het lijntje hield en gemaakte afspraken niet nakomt.

Nu geeft Caiway ineens aan dat coax met een beetje upgrading wel een perfecte internetverbinding is. Het regent in het Westlandse buitengebied klachten over de slechte internetverbinding en vele storingen en zelfs volledige uitval. Caiway trekt zich van die klachten niets aan en het enige waar zij goed in is, is het zenden van de maandelijkse factuur.

Westland Verstandig vindt dat dit niet langer meer kan en zal de verdere actie tegen Caiway / Delta Fiber verder coördineren. Als inwoners/bedrijven mee willen doen dan horen we dat graag. Begin september zal de actie tegen Caiway/Delta Fiber starten en moet leiden tot aanleg.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

 

Back To Top