skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Bestaande woningen pas van het gas af als er voldoende subsidie komt!

Bestaande woningen pas van het gas af als er voldoende subsidie komt!

Dit College loopt erg hard om de bestaande woningen van het gas te krijgen. De kosten -al snel enkele tienduizenden euro’s- van de omschakeling (installaties, koken, isolatie) liggen nu nog bij onze inwoners. Over de noodzaak en nut van van het gas af te gaan wordt veel gepraat en de geleerden zijn er nog niet uit! Westland Verstandig vindt dat Westland voor bestaande woningen niet voorop moet gaan lopen. Maar even aanzien. Verwacht wordt dat er rijkssubsidies gaan komen die kostendekkend zijn. Ook door de kritiek op de warmtenetten en te hoge prijzen kan Westland het beste de kat uit de boom kijken en geen overhaaste besluiten nemen.
Terecht worden nieuwe woonwijken niet meer aangesloten op gas, maar voorzien van warmwater voor verwarming en heet kraanwater. Jammer is dat HVC het alleen leveringsrecht krijgt. Onze fractie krijgt nu al ongeruste geluiden van de nieuwe bewoners in Rijnvaart in ‘s-Gravenzande dat Eneco goedkoper kan leveren, maar dat ze niet weg mogen bij HVC. Dit is een valse start en had anders geregeld moeten worden door de gemeente.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Back To Top