skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Betere visie op Westland dringend gewenst.

Betere visie op Westland dringend gewenst. Dit College (VVD, CDA, GBW, GL) stuurt nauwelijks en laat zich vooral leiden door initiatieven van anderen en plotsklapse ingevingen

Westland heeft ca. 4.800 ha. voor duurzame glastuinbouw bestemde gronden en op ca. 2.400 ha. staan (vaak verouderde) kassen, waterbassins etc. Dit College wil hieraan -zoals ook al geschiedde de afgelopen tientallen jaren- krampachtig vasthouden. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat, want anders zou Westland er nu anders voorstaan. Wat Westland Verstandig betreft is dit oude denken van het College achterhaald en moet meer rekening gehouden worden met de nieuwe, innoverende ontwikkelingen en de veranderende wereld om ons heen. Ook dient het belang van de huidige inwoners voorop te staan. Dus geen tientallen miljoenen meer uitgeven aan reconstructiegebieden, maar meer maatwerk leveren op locaties waar dat mogelijk is. Glastuinbouwbestemmingen dicht bij de dorpskernen of bijv. tussen duinen en woonwijk Duingeest, of direct naast grootschalige bouwlocaties nader bezien. Geen onzinnige handhaving meer waar dat toch tot niets leidt en zorgen dat wat aan kasgebied overblijft van hoogwaardige kwaliteit is. Deze benadering vergt een totaal nieuwe insteek. Westland Verstandig wil dat daar mee begonnen wordt. Wellicht de nieuwe burgemeester na maart 2018.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top