skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-College blijft doorgaan met het laten opstellen van vage en weinig concrete visies, programma’s

College blijft doorgaan met het laten opstellen van vage en weinig concrete visies, programma’s

Visies / programma’s opstellen en vooral tijd winnen, dat lijkt het hoofdmotto van dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP. Ook de begroting staat weer vol met studies die voor veel geld door externe bureaus moeten worden uitgevoerd. Miljoenen geeft dit College hiervoor uit. Van deelvisies groen-blauw, wonen, voorzieningen tot visies over klimaatadaptatie en visies over de economische opgave voor Westland. Maar er gebeurt niets waar we Westland en haar inwoners mee verder helpen. Westland Verstandig vindt dat dat echt anders moet. De euro’s uiteraard besteden aan concrete zaken die belangrijk zijn en niet verspillen aan bureaus en aan rapporten die vervolgens in de la verdwijnen. In het verleden zijn al honderden rapporten vaak over dezelfde zaken opgemaakt en daar is vaak ook niets mee gedaan. Dus actie, knopen doorhakken en niet blijven steken in geneuzel. Dit College heeft nu ongeveer 1,5 jaar voorbij laten gaan zonder echt te acteren in het belang van onze inwoners. Ook in de begroting 2020 is weer weinig concrete actie terug te vinden. Eigenlijk kan dat niet in een tijd dat de wereld om ons heen fors beweegt.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top