skip to Main Content

Publicatie Groot Westland – Dierenwelzijn en structureel meer groen in de Westlandse kernen, Westland Verstandig wil aparte portefeuilles bij een wethouder voor dierenwelzijn en leefbaarheid dorpskernen

Dierenwelzijn en structureel meer groen in de Westlandse kernen, Westland Verstandig wil aparte portefeuilles bij een wethouder voor dierenwelzijn en leefbaarheid dorpskernen

Eerder hebben we al aangekaart dat dierenwelzijn in Westland meer aandacht moest krijgen. Daardoor is al een begin gemaakt met een betere opvang van wilde dieren in de openbare ruimte, met afspraken Dierenambulance en het nemen van diverse diervriendelijke maatregelen, de vernieuwing van de dierenopvang Julialaantje te Rijswijk, meer diervriendelijke en educatieve kinderboerderijen. We zijn er echter nog lang niet en vandaar dat Westland Verstandig zich blijft inzetten om meer rekening te houden met dieren.
De afgelopen periode hebben we ook diverse voorstellen gedaan om de leefbaarheid in onze kernen te veraangenamen. Het ging dan om parkeren, toegankelijkheid gehandicapten, meer en beter onderhouden groen, minder overlastgevende personen, geen bouwhekken op zichtbare plekken, maar ook daar geldt dat er nog veel werk aan de winkel is. We zijn er nog lang niet!! Als lezers suggesties hebben hoe we de leefomgeving verder kunnen verfraaien en aangenamer kunnen maken, dan kunt u dat aan ons doorgeven uiteraard.
Vanaf 28 augustus zijn onze burgerkantoren in Naaldwijk en ’s-Gravenzande weer open. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top