skip to Main Content
Publicatie Groot Westland-Gemeente Westland Moet Inzetten Op Een Veiligere, Gezondere En Aantrekkelijkere Leefomgeving Voor Onze Inwoners

Publicatie Groot Westland-Gemeente Westland moet inzetten op een veiligere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving voor onze inwoners

Gemeente Westland moet inzetten op een veiligere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving voor onze inwoners

Voor Westland Verstandig staan de inwoners van Westland centraal. Dat betekent veel meer aandacht, tijd en geld naar zaken die Westland voor onze inwoners beter maken. Dus meer naar echte zorg, meer veiligheid zowel bij overlast, misdrijven als verkeer. Veel beter openbaar vervoer en betere wegeninfrastructuur bij en in onze dorpskernen. Veel meer oog voor een goede lucht- en waterkwaliteit en echt verbetermaatregelen daarvoor nemen. Veel meer groen in Westland realiseren en het bestaande groen beter koesteren en minder bomen kappen. Goedkope starters- en seniorenwoningen realiseren. Geen hoogbouw op plaatsen waar dat echt niet past. Geen wachtlijsten meer! Westland Verstandig meent dat al deze zaken nu snel aangepakt moeten worden. Dat kan ook financieel als we niet langer de gemeente-euro’s aan zinloze zaken uitgeven.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top