skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Medicinale teelt cannabis zou in Westland mogelijk moeten zijn

Medicinale teelt cannabis zou in Westland mogelijk moeten zijn

Bij apotheken is cannabis in olievorm of plantje te krijgen die op doktersattest worden verstrekt. Gebruikt onder meer als pijnbestrijder en als genezend middel. Die cannabis wordt met een vergunning van het Rijk geteeld op een bedrijf in Noord Nederland en distributie vindt plaats door een ander bedrijf. Op dit moment is er veel meer vraag dan aanbod. Dit betekent een gemis bij veel Westlanders. Westland Verstandig meent dat ook in Westland aan bedrijven -wellicht in combinatie met de voormalige sociale werkplaats Patijnenburg- vergunningen moeten worden verstrekt om cannabis medicinaal te telen. Als tuin van Europa zou dit een goede aanvulling zijn van het teeltareaal in Westland. Het College dient daartoe actie te ondernemen richting landelijke overheid. Wel kan Westland -net als o.m. Tilburg en een aantal andere gemeenten- nu al toestaan dat een particulier met een doktersattest en onder strakke condities maximaal 5 planten teelt enkel voor medicinaal gebruik. In Tilburg werkt dit prima en voorziet in de behoefte bij mensen om, als daar indicatie voor is, zelf natuurlijke medicijnen te maken. Het pillengebruik kan dan teruggebracht worden. Westland Verstandig is voor een dergelijke dubbele aanpak.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

 

Back To Top