skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Naast aanpak urgente zaken is het ook belangrijk nu al vooruit te kijken naar de toekomst

Naast aanpak urgente zaken is het ook belangrijk nu al vooruit te kijken naar de toekomst. Het College doet dat weer niet in de begroting 2020

De begroting 2020 van het College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP is wel heel magertjes. Niet alleen worden de urgente zaken waar u als inwoner belang bij hebt niet aangepakt, maar ook ontbreekt een mening over de toekomst. Er zijn 2 zaken waar het gemeentebestuur sturend moet bezig zijn.

  1. Westland zou volgens de Provincie moeten groeien tot 137.000 inwoners in 2040. De eerste vraag is natuurlijk: willen we dat? Zo ja, wat zijn dan de maatregelen die we moeten treffen aan infrastructuur, voorzieningen etc. Zo neen, wat zijn dan de gevolgen. Dit is natuurlijk een belangrijke kwestie. In de begroting is geen enkele visie daarover opgenomen. Vreemd!
  2. Meer groen, woningen, betere voorzieningen, bedrijven en recreatie zijn nodig, maar ook is belangrijk dat de tuinbouw krachtig blijft. Alleen de beschikbare ruimte kan men maar één keer gebruiken. Er zal dus een gedegen plan met keuzes moeten komen. Ook dat ontbreekt volledig in de begroting.

Westland Verstandig zal uiteraard beide toekomstgerichte zaken aan de orde stellen.

Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top