skip to Main Content
Publicatie Groot Westland-Onbegrijpelijke Besluiten College Over Huisvesting Arbeidsmigranten

Publicatie Groot Westland-Onbegrijpelijke besluiten College over huisvesting arbeidsmigranten

Onbegrijpelijke besluiten College over huisvesting arbeidsmigranten

Plotsklaps en zonder de Raad daarbij te betrekken kondigde het College van B en W in de vakantieperiode aan dat zij opdracht gaf aan een extern bureau om een onderzoek te doen naar huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. Eerder in juni 2018 liet het College ook al een dergelijk onderzoek doen. Waarom dat nog een keer moet worden onderzocht maakt het College niet duidelijk. CDA-wethouder Zwinkels probeert op deze wijze haar volstrekt falend beleid te maskeren. Alleen maar mooie woorden, loze beloften en vooral geen enkel resultaat. Als je niets weet te bereiken, dan ga je maar een extern bureau inschakelen.
Westland Verstandig is van mening dat de 3 voorgestelde locaties (bij Verburch in Poeldijk, Lange Broekweg in Naaldwijk en Madeweg in Monster) absoluut niet geschikt zijn voor grootschalige huisvesting. Afblazen dus die plannen!

Wat dan wel volgens Westland Verstandig:

  • Kleinschalige huisvesting op de bedrijven en daarvoor tijdelijk en onder strakke condities toestemming geven. Geeft de minste overlast en ook andere gemeenten doen dat.
  • Daarnaast grootschalige huisvesting bij de Horti Campus, bij voorkeur te realiseren door de gemeente in samenwerking met derde partijen zoals de wooncorporaties.

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor deze eenvoudige oplossing van het arbeidsmigrantenhuisvestingsprobleem. Waarom College en meerderheid van de Raad dat niet willen is onverklaarbaar en niet te begrijpen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

 

Back To Top