skip to Main Content
Publicatie Groot Westland-Westland Is Niet Gebaat Bij Herhaling Van Beleidsrapporten, Wel Bij Slagvaardige Bestuurders

Publicatie Groot Westland-Westland is niet gebaat bij herhaling van beleidsrapporten, wel bij slagvaardige bestuurders

Westland is niet gebaat bij herhaling van beleidsrapporten, wel bij slagvaardige bestuurders. Dit College van Burgemeester en Wethouders is alleen maar bezig met het opstellen van visies, zonder concreet wat te besluiten

Het College is nu een jaar bezig. Tot nog toe is er weinig anders gedaan dan alleen maar aankondigen dat er visies gaan komen. In het verleden zijn er al tientallen visies gemaakt, maar die verdwenen meestal in de kast om daar niet meer uit te komen. In de tussentijd ligt -blijkbaar- alles stil. Wat er aan voorstellen komt is oud en vaak niet doordacht. Als voorbeelden noemen we de plannen voor de arbeidsmigrantenhuisvesting die stuk voor stuk dramatisch zijn. Echte besluiten ontbreken o.m. op het gebied van de zorg, oplossing wachtlijsten starterswoningen, openbaar vervoer, betere leefomgeving, reële visie op toekomst Westland, andere keuzes hoe we onze euro’s gebruiken. Het gemis aan slagvaardig bestuur lokt vele initiatieven uit van Westland Verstandig middels moties, verzoeken, vragen etc. Op die wijze proberen we in ieder geval nog iets voor elkaar te krijgen waar onze burgers wat aan hebben. Het toch al “overbemande” College vult zijn tijd met spreekuren, fietstochten en heel veel activiteiten waar de Westlandse burgers weinig profijt van hebben. In ieder geval niet met het voeren van goed beleid.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

 

Back To Top