skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Westland Verstandig pleit voor volledige opening van zaken over gevolgen Coronavirus in Westland

Westland Verstandig pleit voor volledige opening van zaken over gevolgen Coronavirus in Westland

Deze extreme tijd vraagt om een goede communicatie vanuit de gemeente. Immers structuren vallen weg: goede meldpunten zijn nodig! Angst overheerst. De afgelopen dagen was onze burgemeester goed zichtbaar en gaf de nodige informatie over de Westlandse situatie. Politiek bezien bestaat in Westland een eensluidende visie hoe een en ander moet worden aangepakt. De gemeente moet haar verantwoording nemen met o.a. snelle verstrekking (bijzondere) bijstand, ondersteunen van onze bedrijven om door deze tijdelijke situatie te geraken en landelijk om financiële middelen te vragen. Ook onze senioren en inwoners met een beperking verdienen extra aandacht. Daarnaast dienen problemen snel onderkend en aangepakt te worden. Actief en snel maatoplossingen creëren en uitvoeren. Over de eventuele kosten moeten we het dan later hebben. Nu is het belangrijkst dat een ieder deze periode doorkomt.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Onze Burgerkantoren zijn tot 6 april 2020 gesloten.

 

Back To Top