skip to Main Content

Publicatie HHW-Afvalinzameling moet ondergronds en met nascheiding

Afvalinzameling moet ondergronds en met nascheiding

Westland Verstandig wil dat Westland, net als overige 100.000-plus gemeenten overschakelt naar nascheiding. Dit laatste dan bij voorkeur door ondergronds inzamelen en zo nodig met 1 bak die minstens dan 1 keer per week wordt leeggemaakt. Dit is beter voor het milieu, goedkoper (College moest dit recent bevestigen op onze vragen), maar bovenal beter en gemakkelijker voor onze inwoners. Dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP, maar ook een partij als D66 weigeren dat hardnekkig. Waarom is niet duidelijk. Westland Verstandig wil -na de verkiezingen in maart 2022- het roer ook op dit onderwerp radicaal omgooien en nascheiding zo snel als mogelijk invoeren.
We hebben weer spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top