skip to Main Content
Publicatie HHW-Begroting 2020 Weer Kleur- En Richtingloos

Publicatie HHW-Begroting 2020 weer kleur- en richtingloos

Begroting 2020 weer kleur- en richtingloos. De nu bestaande problemen worden niet echt aangepakt en voor de toekomst wordt geen keuze gemaakt. Wel 10% verhoging van de Westlandse woonlasten. Verkeerde aanpak. Dat moet beter en anders

Net zoals vorig jaar is duidelijk dat dit College met 6 wethouders van CDA, VVD, LPF en CU-SGP er weinig van bakt. Met euro’s wordt gesmeten voor zaken waar de Westlanders niet beter van worden. We noemen o.m. ondermijning, inhuren bureaus en externen, public affairs, het maken van ontelbare en dure visies / plannen, die dan weer in de kast verdwijnen want het College vindt dat ze geen geld heeft om ze uit te voeren, onnodige fondsen, onzinnige handhaving buitengebied dat miljoenen kost, het doorgaan met subsidiëren van activiteiten die aantoonbaar geen meerwaarde hebben voor Westland, het onnodig doen van onderzoeken en inhuren externen dat vele miljoenen kost, een te dure bedrijfsvoering. Zaken die echt nodig zijn blijven gewoon liggen. We noemen het realiseren van starters- en seniorenwoningen, extra geld voor de zorg, betere wegen infrastructuur, beter openbaar vervoer, betere leefomgeving, meer BOA’s etc. Door eerst te kijken welke euro’s niet meer uitgegeven hoeven te worden, kunnen de wel nodige zaken beetgepakt worden. Westland Verstandig zal weer een alternatief op de huidige begroting opstellen en aan de Raad en College voorleggen. Het kan en moet anders. Hopelijk kunnen we de andere partijen overtuigen dat er een beter alternatief is!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

 

Back To Top