skip to Main Content

Publicatie HHW-Begroting 2022 is wederom een bevestiging dat dit College bijna alles voor zich uit schuift

Begroting 2022 is wederom een bevestiging dat dit College bijna alles voor zich uit schuift

Weer heel veel mooie woorden, maar heel weinig daden. Dat zou de samenvatting kunnen zijn van de begroting 2022. En als je weinig doet aan de Westlandse vraagstukken dan geef je ook weinig geld uit. Na de enorme tariefstijgingen in 2021 is het College er nu trots op dat de tarieven niet verder hoeven te stijgen dan het inflatiecijfer. Ook valt op dat het College niets doet met de chaotische toestanden op het gebied van groenonderhoud / afvalinzameling.
Er zijn ook geen concrete plannen om de bekende Westlandse vraagstukken op te lossen. Opvallend is dat de tientallen visies die dit College door externe bureaus liet maken, nu al in de kast beland zijn, want de uitvoering daarvan wordt in de begroting niet of nauwelijks vermeld. Westland Verstandig zal -zoals ook in de afgelopen jaren gebeurde- een alternatieve begroting aan de Raad voorleggen.
We hebben weer spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top