skip to Main Content

Publicatie HHW-Coalitieoverleg van start

Coalitieoverleg van start

Het is de gewoonte dat de grootste partij het voortouw neemt bij het coalitieoverleg. Westland Verstandig trapte af met een openbare 1e gespreksronde op 21 maart, waarbij alle partijen aanwezig waren. Alle partijen konden hun reactie geven op de uitslag en ook hoe het College de komende jaren moet worden samengesteld. De meeste partijen gaven aan dat ieder geval de 2 winnaars -Westland Verstandig en GBW- onderdeel moeten gaan uitmaken van het College. Dat is ook de mening van Westland Verstandig. Ofwel lokaal (WV, GBW, LPF) eventueel aangevuld met VVD en als dat niet lukt WV, GBW, CDA aangevuld met VVD. Enige ander combinatie is natuurlijk ook denkbaar. Wordt vervolgd! Voor Westland Verstandig is belangrijk een sterke coalitie die de bestaande vraagstukken van Westland kordaat en snel aanpakt en oplost! Partijen die dat ook willen hebben onze voorkeur!
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top