skip to Main Content

Publicatie HHW – College van BenW sloopt en kapt er op los zonder dat er eerst concrete plannen zijn

College van B&W sloopt en kapt er op los zonder dat er eerst concrete plannen zijn

Dit College wil de gemeentehuizen Monster, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk nog dit jaar slopen. Andere concrete plannen met de plekken waar ze staan, zijn er nog niet. In Honselersdijk wordt de Voorhof gesloopt terwijl Honselse verenigingen dat gebouw willen gaan gebruiken. Voor hen is geen andere geschikte locatie. In De Lier wordt het Schefferkampbos helemaal gekapt. Waanzin, we kappen wat we hebben aan weinig groen en geven dan weer vele euro’s uit aan nieuw groen, dat natuurlijk niet te vergelijken is met al meer dan 50 jaar oud groen. Wrang, zeker als men weet dat die laatste euro’s komen uit de niet uitgegeven van het Rijk ontvangen zorggelden. Ook aan de Haagweg in Monster wordt een al vele tientallen jaren aanwezig groengebied gekapt. Ook dat is gewoon verkeerd omdat Westland al zo weinig groen heeft en dat gebied ook weer verloren gaat. Westland Verstandig vindt dat andere keuzes gemaakt moeten worden. Nog goed bruikbare gebouwen slopen zonder na te denken en meerdere oudere bosgebieden kappen is niet in het belang van Westland en haar inwoners. Wat het College van VVD, CDA, GBW en GL bezielt is niet duidelijk en wordt eigenlijk ook nooit anders gemotiveerd dan als “wij willen dat nou eenmaal en komen daarna met een plan”, dus eerst slopen en kappen en daarna nadenken. Verkeerde volgorde in ieder geval.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top