skip to Main Content
Publicatie HHW-College Van Burgemeester En Wethouders Is De Grip Op De Financiën Volledig Kwijt

Publicatie HHW-College van Burgemeester en Wethouders is de grip op de financiën volledig kwijt

College van Burgemeester en Wethouders is de grip op de financiën volledig kwijt?

Onverwachts € 6.2 miljoen meer uitgaven aan jeugdhulp 2019 bovenop het reeds begrote meerkostenbedrag van € 7 miljoen, plotsklaps de blijkende meerkosten 2019 inhuur externe arbeidskrachten van bijna € 2 miljoen. Wist u dat 1 op de 5 mensen die voor de gemeente werken externe tijdelijke krachten zijn, die vaak voor heel veel geld worden ingehuurd! Voeg daarbij de vele miljoenen euro’s die het College uitgeeft aan externe bureaus en dan zal duidelijk zijn dat dit College maar wat aanrommelt en haar zaakjes niet op orde heeft. Ook ernstig is het dat al die meerkosten tot oktober onder de pet gehouden werden. Had het College het tijdig gemeld, dan hadden nog maatregelen  genomen kunnen worden. Nu is het een fait accompli! Dit is natuurlijk zeer ernstig. Teveel Wethouders (6) zijn niet in staat de gemeentefinanciën goed te beheren. Westland Verstandig ziet weer bevestigd worden wat ze al eerder aangaf. Geld wordt verspild aan zinloze zaken, te veel gaat er fout en echt urgente zaken blijven liggen. Het kan en moet anders!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top