skip to Main Content

Publicatie HHW-Druk bezochte Westland Verstandig-avond over foute werkwijze College bij nieuwe beoordeling huishoudhulpuren

Druk bezochte Westland Verstandig-avond over foute werkwijze College bij nieuwe beoordeling huishoudhulpuren aan 1.700 huishoudens in Westland

In het Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande in het trapgevelhuisje uit 1639 hield Westland Verstandig op 31 oktober 2019 een bijeenkomst over de wijze waarop het College omgaat met het toekennen van huishoudhulpuren.
Twee sprekers, de heer Bert van ‘t Laar –oud-burgemeester en oud-rechter- en mevrouw Erica Stinissen -cliëntondersteuner-, gaven hun visie op wat er fout is in de Westlandse aanpak. Beiden hebben veel ervaring met procedures die zij in den lande voerden en voeren.
Beide sprekers wezen ook op het grote belang van het betrekken van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gehele traject voor en vanaf het keukentafelgesprek. Ook achten zij het houden van telefonische keukentafelgesprekken -zoals zorgwethouder Vreugdenhil weer plotsklaps introduceerde- onwenselijk en zelfs strijdig met de regels. De gemeente gaat er ten onrechte van uit dat de klanten dom zijn en dat klopt natuurlijk niet. Zij deden tenslotte een oproep om bij een urenafschaling direct bezwaar te maken. Hun bureaus behandelen die zaken gratis en het is goed direct een gemachtigde te nemen. In de meeste gevallen klopt het niet wat de gemeente wil. Pogingen van de gemeente om degenen die problemen hebben met de wijze van behandelen “te bewerken” kunnen dan door een professioneel iemand gepareerd worden.
De gegevens van beide bureaus kunt u opvragen bij Westland Verstandig.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

 

Back To Top