skip to Main Content

Publicatie HHW-Motie Westland Verstandig om wachttijden bij WMO op te lossen unaniem aangenomen door Raad. Helaas wel weer onverstandig raadsbesluit over technisch niet mogelijke waterberging aan de Galgeweg

Motie Westland Verstandig om wachttijden bij WMO op te lossen unaniem aangenomen door Raad. Helaas wel weer onverstandig raadsbesluit over technisch niet mogelijke waterberging aan de Galgeweg. Weer geldverspilling en laatste foute besluit van nog even zittend College

De nieuwe Raad vergaderde op 19 april omdat het oude College van B en W nog een aantal besluiten erdoorheen wilde persen. Een daarvan was de bestemming van onder meer de geplande maar niet realiseerbare waterberging aan de Galgeweg. Ineens had het College haast nadat in 2018 een contract werd gesloten. Nieuw was dat Delfland zich terugtrok en weigert € 4 miljoen te betalen voor de niet realiseerbare waterberging. Mogelijke strop voor de gemeente. Het College had alles beter moeten bekijken en dan pas met een voorstel moeten komen. Dit is weer geen goed bestuur.
Gelukkig werd onze motie om inwoners in nood sneller te helpen via de WMO wel aangenomen. Hopelijk gebeurt dat nu ook en wordt minder formeel gewerkt door het Bestuur.
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top