skip to Main Content

Publicatie HHW-Ontzorgen als toverwoord

Ontzorgen als toverwoord

Westland Verstandig meent dat heel veel zaken door de gemeente onnodig gecompliceerd gemaakt worden. Dat geldt zowel o.m. voor de wijze waarop het afval verzameld wordt, de wijze waarop de openbare ruimte wordt beheerd, maar ook hoe de zorg aan inwoners met een zorgvraag wordt georganiseerd. Nu worden vooral veel visies geschreven, worden mooie praatjes gehouden door leden van het College, maar worden de echte problemen niet aangepakt. Westland Verstandig wil een aantal vraagstukken nu in Westland echt oplossen. Geen wachtlijsten meer voor onze inwoners en genoeg verpleegbedden, voor starters, senioren en spoedzoekers passende goedkope woningen aanbieden, direct starten met het opknappen van de slonzig en gevaarlijk bijliggende stoepen en fietspaden, per kern concreet iets doen aan de wegenstructuur, niet meer alleen praten over onze inwoners maar met de inwoners etc. etc. Allemaal belangrijk en de moeite waard om de schouders eronder te zetten. Onze inwoners hebben recht op een bestuur dat al jaren bestaande vraagstukken daadwerkelijk oplost.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top