skip to Main Content

Publicatie HHW-Sport- en andere verenigingen in Westland moeten compensatie krijgen voor 25% verhoging OZB

Sport- en andere verenigingen in Westland moeten compensatie krijgen voor 25% verhoging OZB

Voor niet-woningen heeft de meerderheid van de Raad (CDA, LPF, VVD, CU-SGP) de OZB verhoogd met 25%. Westland Verstandig vindt dat niet juist. Andere keuzes moeten we maken. Minder geldverspilling en beter nadenken waar we het geld aan uitgeven. In ieder geval moeten onze sportverenigingen en onze andere verenigingen met een clubgebouw ontzien worden. Daartoe dienden we samen met GBW een initiatiefvoorstel in. Omdat het College geen goede medewerking gaf moesten we een knip maken. Eerst de sportverenigingen en later in het jaar de andere verenigingen zoals de scouting, biljart, duivensport. Helaas stemden CDA en LPF tegen. Waarom was volstrekt niet duidelijk. Er werd maar wat geroepen. De stemmen staakten en CDA en LPF kunnen hun gebrek aan het opkomen voor onze verenigingen dus nog bij de komende raadsvergadering van 17 maart corrigeren.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Back To Top