skip to Main Content

Publicatie HHW-Verder opleuken van de Westlandse dorpskernen moet nu echt worden beetgepakt

Verder opleuken van de Westlandse dorpskernen moet nu echt worden beetgepakt!

Bij monde van CU-SGP-wethouder Snijders gaf het College tijdens de commissievergadering van 8 oktober aan dat het College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP de komende jaren niet wenst te investeren in het aantrekkelijker maken van onze dorpskernen. Dus geen extra groen, planten aan lantaarnpalen, meubilair ect. Vreemd. Westland Verstandig vindt het wel belangrijk dat dat wordt beetgepakt. Wij vroegen de wethouder om voor de Begrotingsraad op 12 november a.s. te bekijken wat het kost om alle kernen aantrekkelijker te maken. Hij zou dat doorgeven. Westland Verstandig meent dat door een aantal uitgaven, zonder direct nut, te schrappen er genoeg financiële ruimte kan komen voor deze voor onze inwoners belangrijke zaken. Bijna alle politieke partijen, dus ook de collegepartijen, beloofden dat aan de Westlanders voor de verkiezingen en wat je belooft moet je ook doen!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top