skip to Main Content
Publicatie HHW-Westland Is Niet Alleen Tuinbouw

Publicatie HHW-Westland is niet alleen tuinbouw

Westland is niet alleen tuinbouw

Voor Westland is een goede visie op korte en langere termijn nodig. Daarbij moet voorop staan dat een goede leefomgeving het belangrijkst is. De ontwikkeling van de tuinbouw is daarbij ook van belang, maar krampachtig vasthouden aan het huidige areaal is niet verstandig. Innovatie en moderne, goed georganiseerde bedrijven moeten het uitgangspunt zijn. Niet langer in hele Westland maar lukraak hoge kosten maken voor meestal niet plaatsvindende schaalvergrotingen. Tot nog toe was dat ook geen succes, behalve dan alleen mooie verhalen van mensen die daar belang bij hebben. In plaats daarvan voor de tuinbouw doelgericht werken in daarvoor geschikte delen van Westland en echt rekening houden met de veranderende wereld, ook op het gebied van de tuinbouw. Alleen dan wordt genoeg ruimte gecreëerd voor andere belangrijke zaken, zoals wegeninfrastructuur, bedrijven, woningen waaraan bij onze inwoners -van jong tot oud- behoefte bestaat, verbetering leefomgeving met meer groen etc. Kort en goed: anders denken is echt nodig!
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top