skip to Main Content

Publicatie HHW-Westland Verstandig is er voor de Westlandse inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen

Westland Verstandig is er voor de Westlandse inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen

Belangrijk onderdeel van het werk als raadslid is het houden van toezicht dat alles waar de Gemeente mee bezig is, goed, nuttig en nodig is. Dat betekent als fractie hard werken, altijd aanspreekbaar zijn, veel onderzoeken doen en veel praten. Als zaken niet op orde zijn of het mankeert aan goede communicatie vanuit de gemeente worden vervolgens veel verzoeken gedaan en vragen gesteld aan het College, gemeentelijke diensten en derden.
Wekelijks krijgen we tientallen bezoekers in de Burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande en eveneens tientallen mails, apps, telefoontjes van klachten of goede ideeën van onze inwoners. Westland Verstandig meent dat zaken als de gemeentefinanciën, beleidskaders, controle van College natuurlijk belangrijk zijn als raadslid, maar het zorgen voor het geluk en welzijn van onze inwoners is minstens zo belangrijk. Dat betekent dat Westland Verstandig zich ook bezig houdt met klein, maar ook groot leed van onze inwoners zeker als er een rode draad te zien is van structureel tekortschieten van dit College. Wat is overigens klein leed als het een grote ergernisbron is!
Westland Verstandig onderscheidt zich daarbij van o.m. CDA, LPF en VVD, die zeggen niets te hebben met inwonersleed en dat geen taak vinden van een volksvertegenwoordiger en ongefundeerde kritiek hebben op raadsleden die wel de moeite nemen hun taak serieus op te vatten.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

 

Back To Top