skip to Main Content
Publicatie HHW-Westland Verstandig Wil Terug Naar Thuishulp Op Uurbasis

Publicatie HHW-Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

CDA-wethouder Vreugdenhil schakelde per 1 januari jl. over op het zgn. resultaatgerichte beloningsmodel. “Een schoon en leefbaar huis”. In feite betekende dit -en dat is echt te wijten aan de wijze waarop de wethouder uitvoering gaf- een ordinaire bezuiniging. Een vooropgezet plan om minder geld aan deze zorg te hoeven uitgeven. Immers over nagenoeg de hele linie werd het aantal uren sterk teruggebracht. Pas na heel veel boze en verdrietige emoties van de getroffenen en ingrijpen van een aantal politieke partijen (Westland Verstandig, GBW, LPF, GroenLinks) heeft de wethouder pas op de plaats gemaakt. Ongepast en ongehoord is het te bezuinigen over de ruggen van onze kwetsbare inwoners. Euro’s die door dit College vervolgens weer worden verspild aan nutteloze zaken. Zie de Westland Verstandig-beschouwingen in juli 2019: € 20 miljoen moet en kan anders en beter besteed worden.
Volstrekt onnodig onderzoekt thans een extern bureau wat er gebeurd is. Ook dit is geldverspilling. Immers gewoon terug naar de situatie van voor 1 januari 2019.
Westland Verstandig is voor uitbreiding van het aantal uren, met ook uren die nodig zijn voor een sociaal praatje. De Westlandse politiek heeft de mond vol van het tegengaan van vereenzaming, maar als er dan echt effectief en redelijk goedkoop iets aan kan gebeuren, dan laten partijen als CDA, VVD, CU-SGP en ook het College van CDA, VVD, LPF, CU-SGP het afweten.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl

 

Back To Top