skip to Main Content

Publicatie Lierenaar-Weer vreemd plan voor huisvesting 700 arbeidsmigranten op een glastuinbouwperceel bij De Lier

Weer vreemd plan voor huisvesting 700 arbeidsmigranten op een glastuinbouwperceel bij De Lier. Naar verluidt zou via de achterkamertjes al overeenstemming zijn met LTO en de coalitiepartijen. Weer een slecht plan! Voordat er communicatie met de buurt plaatsvond lag het al weer op straat

Na Monster en Maasdijk komt nu De Lier aan de beurt als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook Westland Verstandig moest in het AD lezen wat en waar er gaat gebeuren. Het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP en de raadsfracties van die partijen zouden wel al de plannen kennen en deze goedgekeurd hebben. Vreemde gang van zaken weer natuurlijk. Naar verluidt zou enige tijd geleden de LTO hebben tegengewerkt om op het perceel waar nu een kas staat een zandveredelaar zich te laten vestigen vanwege de glastuinbouwbestemming. Welke belangen spelen hier weer? Het arbeidsmigrantenhuisvestingsprobleem moeten we anders oplossen in Westland: deels kleinschalig op de bedrijven zelf, 2 grote campussen op ABC en Horti Campus en geen huisvesting  van meer dan 1 huishouden in huizen in de kernen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top