skip to Main Content

Publicatie Lierenaar-Weer worden de echt dringend op te lossen zaken voor De Lier niet door het College opgepakt in de begroting 2020

Weer worden de echt dringend op te lossen zaken voor De Lier niet door het College opgepakt in de begroting 2020

Meer BOA’s voor controle gebruik wegen in de kernen, veiliger maken van een groot aantal onveilige verkeersknelpunten, meer woningen met zorg naar behoefte, meer starterwoningen, meer spoedzoekerswoningen en wegwerken wachtlijsten, beter openbaar vervoer binnen Westland, nu beschikbaar zijn voldoende crisis- en verpleegbedden, betere wegeninfrastructuur in de kernen, betere leefomgeving. Dat zijn enkele zaken die echt in 2020 aangepakt moeten worden. Helaas laat het College het weer afweten en blijft het geld verspillen aan o.m. internationalisering, public affairs, bedrijfsvoering, dure nutteloze onderzoeken door bureaus, inhuur externen die elkaar snel afwisselen zonder echt resultaat en natuurlijk de heel kostbare PR van de Collegeleden, die alleen maar op eigen glamour gericht is. Het moet echt anders en voor Westland moeten andere keuzes gemaakt worden. Westland Verstandig wil dat in ieder geval wel!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top