skip to Main Content

Publicatie Monsterse Courant-Actieprogramma Westland 2022- 2026 gereed

Actieprogramma Westland 2022- 2026 gereed!

Vorige week 16 mei presenteerde de nieuwe coalitie het programma en de 5 nieuwe wethouders. Ook voor Monster, Ter Heijde en Poeldijk veel aandacht, zoals verbeteren aanzicht Voorstraat in Poeldijk, meer groen in Monster en Poeldijk, beter groenonderhoud, verbetering OV-situatie in en rond Monster, meer wonen en zorg, betere wegeninfrastructuur in Monster en Poeldijk met oplossingen voor al lang zich voordoende knelpunten. Maar ook een Bestuur dat er is voor alle Westlanders, waar iedereen kan zijn die die is. Ook willen we prioriteit geven aan de oplossing van overlast gevende situaties in Monster. Wilt u het hele programma, haal het dan op bij ons Burgerkantoor of kijk op de site van Westland Verstandig, www.westlandverstandig.nl.
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top