skip to Main Content

Publicatie van Het Hele Westland: Raad ruziet zonder een minuut stilte

Raad ruziet zonder een minuut stilte

Dinsdag 17 november toonde de Gemeenteraad geen betrokkenheid bij de gebeurtenissen van vrijdag 13 november in Parijs. In plaats van samen een minuut stilte in acht te nemen, zoals mocht worden verwacht, koos de Raad voor wat haar belangrijkste doel lijkt te zijn geworden: ruzie maken met Westland Verstandig (WV), zo nu en dan aangemoedigd door collegeleden.  Een strakke regie ontbrak opnieuw.

Door Louis Bruijnzeels

Raadsvoorzitter Van der Tak had het woord ‘agenda’ nog maar net genoemd, of fractievoorzitter Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland (GBW) deed zijn collegae raadslieden al het voorstel een motie van Westland Verstandig (WV) niet in behandeling te nemen. Behandeling van de motie was overigens aan het eind van de vergadering ingedeeld. Nadat Keizer er op was gewezen dat hij met zijn oproep reglementair volkomen fout zat (een Gemeenteraad mag hooguit besluiten op welk tijdstip van de vergadering de motie wordt behandeld) vroeg Keizer om het oordeel het Presidium. De eerste schorsing was een feit. En vele zouden volgden.

DBFMO -verplichtingen

In de motie eiste WV tekst & uitleg bij een door het college geplaatste advertentie in enkele lokale media. Daarin zouden ‘feiten’ zijn beschreven rond het nieuwe gemeentehuis. Volgens WV bevatte de tekst tal van onjuistheden en halve waarheden.  WV wilde van het college onder meer tekst & uitleg bij de gekozen DBFMO- overeenkomst als aanbestedingsvorm, een methode die toekomstige Colleges en Gemeenteraden nog 25 jaar lang bindt aan kostbare financiële verplichtingen aan het consortium dat de gemeentekantoren ontwerpt, bouwt, inricht en gaat managen. Welke verplichtingen dat precies zijn en de omvang ervan wenst het College geheim te houden. B&W durven het in de advertentie aan te vermelden dat “ons nieuwe gemeentehuis 17.5% goedkoper is dan wanneer dezelfde opdracht op een traditionele manier zou zijn aanbesteed.

25 Jaar

Met die laatste opmerking citeerde het college volgens WV uit stukken waarop door dat zelfde college geheimhouding is gelegd .WV wilde ook opheffing van die geheimhouding gedaan krijgen, omdat de Westlandse bevolking recht heeft op elke overeenkomst die het college sluit, zeker wanneer de gevolgen daarvan nog 25 jaar na oplevering van de gemeentekantoren op begrotingen drukken, zoals Peter Duijsens eerder uitlegde. Van de geëiste tekst & uitleg door één of meer leden van het college kwam niets. Tijdens een zoveelste schorsing werd in een vergadering van het Presidium met WV overeengekomen dat haar fractievoorzitter Peter Duijsens zijn verwijten aan het adres van het college niet zou opsommen. Toen Duijsens zijn motie kort later met enkele zogeheten sheets wilde toelichten, protesteerde de Raad opnieuw: het gebruik van sheets zou niet zijn aangekondigd, dan wel overeengekomen. WV trok uiteindelijk de motie in en denkt na over andere wegen om het College te dwingen zijn communicatieve verplichtingen na te komen.

Back To Top