skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Centrumplan voor Wateringen moet er nu snel komen en ook uitgevoerd worden

Centrumplan voor Wateringen moet er nu snel komen en ook uitgevoerd worden

Er wordt al heel lang gepraat over een centrumplan voor Wateringen. Praten alleen brengt geen oplossing, maar kost wel veel geld omdat de gemeente vooral met externe bureaus handelt. Terecht luiden de winkeliers de noodklok door te wijzen op de leegstand. Westland Verstandig vindt dat nu snel en actief gehandeld moet worden. Uitgangspunt dient te zijn het plan zoals de ondernemers dat aanleverden en niet één van de 4 alternatieve plannen zoals de gemeente die opstelde. Snel aan tafel met de ondernemers en belanghebbenden om er uit te komen en aan de slag!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top