skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Meer verpleegbedden bij de Ark in Wateringen gewenst en ook mogelijk

Meer verpleegbedden bij de Ark in Wateringen gewenst en ook mogelijk

Vorige week hield Westland Verstandig haar tweede Zorgavond in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande. Voordrachten door KBO-PCOB, Careyn, Senna Zorg, initiatiefgroep beschermd wonen voor jong volwassen verstandelijk gehandicapten op het voormalige perceel van de EGAC-garage aan de Sand-Ambachtstraat.
Voor de Ark gelden lange wachtlijsten (18 maanden wachttijd). Dat is ongewenst voor onze inwoners die immers nu of moeten wachten of buiten Westland worden geplaatst. Meer bedden is de enige oplossing. Tijdens de Zorgavond werd door de aanwezigen terecht opgemerkt dat uitbreiding van de bestaande verpleeghuizen de snelste en ook meest profijtelijke weg is om snel dit probleem op te lossen. Desnoods met tijdelijke units die bij wijze van spreken in een week geplaatst kunnen worden. Westland Verstandig vindt echt dat de gemeente dit moet oppakken en zo nodig moet faciliteren. De Ark is natuurlijk van Careyn, maar die lossen het al jaren bestaande probleem van de wachtlijsten niet op!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Back To Top