skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Westland moet zuiniger zijn op de schaarse bestaande groengebieden

Westland moet zuiniger zijn op de schaarse bestaande groengebieden

Westland Verstandig is voor een betere leefomgeving in onze 11 dorpskernen. Een aantal concrete acties zijn gewenst; veiliger en minder overlast van doorgaand verkeer, beter groenonderhoud door gemeente in openbaar gebied maar ook op de begraafplaatsen, minder overlast ergerlijke hangpersonen, meer parkeermogelijkheden en meer groen en vaak betere verlichting in woongebieden. Ook behouden van bestaande groene plekken zoals het Schefferkampbos in De Lier, het bosje aan de Haagweg, het uitbreiden en verbeteren van het Prinsenbos in Naaldwijk, het koesteren van het prachtige Hofpark in Wateringen en het verder vervolmaken van het Staelduinse Bos in ‘s-Gravenzande met extra toegangspoorten en dus geen bos voor parkeren offeren en natuurlijk het onaangetast laten van Westlandse kust en duinen bij Monster en ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig vindt dit alles erg belangrijk en wil dat daar meer aandacht voor komt. Is belangrijk voor het geluk van alle Westlanders.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top