skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Westland Verstandig komt met concrete ideeën over verbetering zorg senioren in Westland

Westland Verstandig komt met concrete ideeën over verbetering zorg senioren in Westland

Op 12 november jl. kreeg de motie “Omarmen Manifest waardig ouder worden” voldoende steun uit de gemeenteraad. Een aantal concrete zaken over passend wonen voor ouderen met zorg op maat, een ouderensportfonds voor ouderen met een smalle beurs, maatschappelijke stage in de ouderenzorg te stimuleren en te faciliteren. Westland Verstandig wilde ook dat de gemeente rond de verjaardag van 80-plussers een attentie (bloemetje of plantje) gaat aanbieden. Zij verdienen die aandacht en kunnen dan ook zelf wensen en ideeën kenbaar maken. Echter het CDA-Westland vond dat geen goed idee. Westland Verstandig denkt dat het wel een goed idee is en zal alsnog bij het College aandringen dit wel te gaan doen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Back To Top