skip to Main Content

Publicatie Velo/Wateringen – Gemeente Westland moet veel beter de Westlandse verenigingen faciliteren en meer eigen burgerinitiatieven aanmoedigen en Westland aantrekkelijker maken

Gemeente Westland moet veel beter de Westlandse verenigingen faciliteren en meer eigen burgerinitiatieven aanmoedigen en Westland aantrekkelijker maken

  1. Door het herstel van de wereldeconomie en het einde van crisis kan ook de gemeente Westland, net als alle andere Nederlandse gemeenten, weer keuzes maken voor nieuw beleid. In de crisis werden de subsidies van de Westlandse cultuurverenigingen afgenomen. De gevolgen zijn nog voelbaar. Westland Verstandig vindt goede verenigingen voor jong en oud in Westland erg belangrijk. Zij verdienen het voldoende financiële steun van de gemeente te ontvangen. Westland krijgt daar ook geld voor van het Rijk, maar besteedt die anders. Of het dan gaat om hulp bij faciliteiten, activiteiten, ledenopleidingen, wij vinden een ondersteuning op een breed vlak gewenst. De verenigingen zijn vaak de drijvende krachten in onze kernen
  2. Veel klachten komen bij onze fractie binnen over het onderhoud op delen van onze begraafplaatsen in in ieder geval Monster, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk. Jammer, want dit is terecht een gevoelig punt bij veel inwoners. Westland Verstandig werd erop gewezen dat in andere gemeenten burgerinitiatieven door gemeenten erg goed worden gefaciliteerd. Dat willen we ook in Westland. We hebben natuurlijk al “buurt in uitvoering” bij bijvoorbeeld de “Berkenflat” in ‘s-Gravenzande. Goed is het dat nog breder en beter aan te pakken door de gemeente.

In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top