skip to Main Content

Publicatie Velo/Wateringen – Meer groen in de dorpskernen, betere ondersteuning verenigingen en meer aandacht voor de leefomgeving gewenst

Meer groen in de dorpskernen, betere ondersteuning verenigingen en meer aandacht voor de leefomgeving gewenst

De afgelopen jaren is het College van B&W er niet in geslaagd om te voorkomen dat in de landelijke pers Westland de minst groene gemeente van Nederland is en ook één van de lelijkste gemeenten zou zijn. Werk aan de winkel en hier moet het accent liggen voor het beleid de komende jaren. Ook de verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, parkeerproblematieken in de kernen laten best wel te wensen over en bij onze fractie komen veel klachten daarover binnen. Ook de wijze van onderhoud van ons openbaar groen laat erg te wensen over. Westland Verstandig heeft destijds al opgemerkt dat een hoger niveau van onderhoud nodig was, maar stond alleen in die mening. De andere partijen vonden het prima. Nu zien we de gevolgen.
In de crisis namen we als gemeente de verenigingen de subsidies af. Dat is nog merkbaar bij de verenigingen. Nu we uit de crisis zijn, zou je denken dat de “overtollige” gelden weer naar de verenigingen gaan. Niet bij dit College: de overtollige gelden gaan naar extra managers, wethouders, Westland Marketing, kosten rapporten etc. Dit is niet correct en moet echt anders.
Vanaf 28 augustus zijn onze burgerkantoren in Naaldwijk en ’s-Gravenzande weer open. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top