skip to Main Content

Publicatie Velo/Wateringen – Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2018

Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2018

In maart 2018 worden weer de volksvertegenwoordigers in de Raad gekozen. Voor Westland Verstandig betekent de aanloop naar de verkiezingen niets anders dan normaal. Wij zetten ons gedurende de 4 jaren periode al steeds in voor de inwoners. Wij zijn ook zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar voor echt iedere Westlander, ongeacht rang of stand, jong of oud. Wij willen er voor iedereen zijn. Wij vinden dat een gemeentebestuur goed moet luisteren naar de burgers en met hun inbreng ook daadwerkelijk wat moet doen. Burgers hebben vaak prima ideeën, plannen en oplossingen. Westland Verstandig gaat voor de Westlandse burgers en vindt dat gemeentekeuzes vooral ingegeven moeten worden door het burgerbelang. Dat is onze ambitie en ons ideaal, niet voor onszelf maar echt voor de burgers. Vindt u dat ook dan is het wellicht goed ons eens te benaderen om te zien hoe u een bijdrage kunt leveren aan deze ambities en idealen. Voor de kernen Wateringen en Kwintsheul is er nog veel werk aan de winkel. Die bijdrage kunt u leveren op verschillende manieren, o.a. door een gesprek met ons te voeren over een plaats op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen. Hebt u interesse bel of mail ons.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top