skip to Main Content

Publicatie-Wat doet Westland Verstandig in deze crisistijd?

Wat doet Westland Verstandig in deze crisistijd?

Het echte raadswerk is stilgevallen. In feite is de burgemeester van Den Haag als hoofd Veiligheidsregio de baas, ook in Westland. Gelukkig zijn alle raadsfracties eensgezind en besloten samen te werken in deze barre tijd. Voor Westland Verstandig betekent dat actief zijn in de Westlandse samenleving om zaken goed te laten verlopen. Daarnaast uitvoering geven aan activiteiten van de Raad zoals het zijn van belmaatje voor Vitis, aandacht geven aan onze inwoners in verzorgingshuizen en zorgmedewerkers die uiteraard een dikke pluim moeten krijgen. Daarnaast als Raad goed en op tijd inspringen bij problemen op de bedrijven, verenigingen, sociaal en zorg. Nu al nadenken over de doorstart! De Raad moet wel in afgeslankte vorm besluiten nemen. Ook in de komende weken. Zo vinden wij dat de gemeente zoveel als mogelijk moet meewerken aan verzoeken tot financiële lastenverlichting van verenigingen, maatschappelijke instellingen, inwoners en ondernemers. Kwijtschelding huur aan onze verenigingen is een goed voorbeeld!
Als u hulp nodig hebt bel 06-53401068 of mail info@duijsens.net.
Onze Burgerkantoren houden we nog even dicht.

Back To Top