skip to Main Content
Publicatie-Wat Wil Nieuwe College Met De Kustvisie

Publicatie-Wat wil nieuwe College met de Kustvisie

Wat wil nieuwe College met de Kustvisie

Maandag presenteerde ons College van B&W van CDA, LPF, VVD en CU-SGP hun plannen voor de komende 4 jaren. We moesten er erg lang op wachten. De plannen vielen tegen. Vaag en niet concreet en geen enkele ambitie met een concrete doelstelling. Geen verstandige keuzes over de besteding van onze centen. Het College wil het aantal ambtenaren fors uitbreiden en de heffingen verhogen. De geplande uitgaven komen niet ten goede aan onze burgers. De Kustvisie wil het College niet uitvoeren. Wel afzonderlijke besluiten nemen over “parkeren, bebouwing en strandopgangen”. Dus toch weer discussie over gewenste strandhuizen en hellingbanen? Westland Verstandig wil die beiden niet. Geen strandhuizen en geen hellingbanen. We dachten dat dat politiek ook door de meerderheid gedragen werd. We gaan er nog steeds van uit dat een aantal coalitiepartijen hun verkiezingsbeloften nakomen. Als dat zo is, dan is niet te begrijpen dat voor de hiervoor genoemde tekst gekozen werd.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

 

Back To Top