skip to Main Content

Publicatie-Westland Verstandig vindt dat de gemeenteraad de draad weer moet oppakken

Westland Verstandig vindt dat de gemeenteraad de draad weer moet oppakken en moet zorgen voor meer daadkrachtig bestuur in deze moeilijke tijden

Inwoners en bedrijven hebben het om meerdere redenen lastig in deze lastige en bizarre tijd. Saamhorigheid en blijk geven van medeleven met allen die door het virus worden getroffen is natuurlijk erg belangrijk. Daarnaast moeten ook bestuurlijk een aantal knopen worden doorgehakt. Wat is nodig om financiële en andere knelpunten vanuit de gemeente op te lossen en waar is aanvulling op de landelijke regelingen gewenst. Op het gebied van de zorg moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Ook moeten we nu al nadenken over wat er moet gebeuren als het allemaal voorbij is. Westland Verstandig vindt dat wij als volksvertegenwoordigers hier onze rol moeten nemen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Onze Burgerkantoren houden we nog even dicht.

Back To Top