skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Meer gezond verstand in het Westlands bestuur

In 2016 zal onze fractie door blijven gaan met het meebesturen van Westland. Initiatief nemen als dat nodig is en vooral samenwerken als dat kan en zeker als dat in het belang van de inwoners van Westland is. Wij stellen dus het burgerbelang voorop en op dat vlak valt nog een hele slag te maken. Ook in 2016 zullen we ons positief-kritisch blijven opstellen. We doen dat omdat de Westlandse burgers recht hebben op een open, eerlijk en betrouwbaar bestuur waarbij de mening van de burgers er echt en ook daadwerkelijk toe doet. Dus niet alleen op papier zoals College en coalitiepartijen veelal doen, maar gewoon echt doen!!

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Onbegrijpelijke acties College in buitengebied

Enige maanden geleden schreef het College veel eigenaren aan om het gebruik van gronden/kasjes te beëindigen. Het betreft dan veelal oud-tuinders die hun woning behouden hebben en een hobbykasje bij hun woning al vaak vele tientallen jaren in gebruik hebben. Ook worden inwoners aangeschreven die al vele jaren de woning en bijbehorend perceel voor niet-agrarische doeleinden gebruiken. Niet duidelijk wat het College wil bereiken. Immers als een stuk van een kasje of open grond niet meer gebruikt mag worden, dan betekent dat leegstand of braakliggen. Schaalvergroting door een buurman gebeurt niet en het niet meer gebruiken brengt reconstructie niet dichterbij. Wie wordt nu wijzer van dit gedrag van het College? Realiseert het College het persoonlijk leed wat men aanricht? Ook valt op dat vooral “kleinere gevallen” worden aangepakt. De gevallen waar voor een ieder zichtbaar is dat sprake is van fors strijdig gebruik worden niet aangepakt. Is dat eerlijk? Nee dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Provincie volgt Westland Verstandig in kritiek op begroting 2016

De Provincie is het met Westland Verstandig eens dat de begroting 2016 van Westland ontoereikend is. Onvoldoende worden de risico’s van de gemeente zelf en van de verbonden partijen, zoals Westlandse Zoom, in beeld gebracht. Ook is de onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit (geld wat nodig is om de risico’s af te dekken) onvolledig. Volgens de Provincie is ook niet duidelijk dat het kwaliteitsniveau van de zgn. beheerplannen met vooral het groenbeheer van de openbare ruimte aanvaardbaar is. Ook ontbreekt de aansluiting van de financiële kengetallen op de financiële positie. Dit is exact de kritiek van Westland Verstandig op die begroting. Hopelijk dat het College en de coalitiepartijen zich nu realiseren dat de Westlandse inwoners en bedrijven wel recht hebben op eerlijke en complete informatie.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Onbegrijpelijke acties College in buitengebied

Enige maanden geleden schreef het College veel eigenaren aan om het gebruik van gronden/kasjes te beëindigen. Het betreft dan veelal oud-tuinders die hun woning behouden hebben en een hobbykasje bij hun woning al vaak vele tientallen jaren in gebruik hebben. Ook worden inwoners aangeschreven die al vele jaren de woning en bijbehorend perceel voor niet-agrarische doeleinden gebruiken. Niet duidelijk wat het College wil bereiken. Immers als een stuk van een kasje of open grond niet meer gebruikt mag worden, dan betekent dat leegstand of braakliggen. Schaalvergroting door een buurman gebeurt niet en het niet meer gebruiken brengt reconstructie niet dichterbij. Wie wordt nu wijzer van dit gedrag van het College? Realiseert het College het persoonlijk leed wat men aanricht? Ook valt op dat vooral “kleinere gevallen” worden aangepakt. De gevallen waar voor een ieder zichtbaar is dat sprake is van fors strijdig gebruik worden niet aangepakt. Is dat eerlijk? Nee dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Onbegrijpelijke acties College in buitengebied

Enige maanden geleden schreef het College veel eigenaren aan om het gebruik van gronden/kasjes te beëindigen. Het betreft dan veelal oud-tuinders die hun woning behouden hebben en een hobbykasje bij hun woning al vaak vele tientallen jaren in gebruik hebben. Ook worden inwoners aangeschreven die al vele jaren de woning en bijbehorend perceel voor niet-agrarische doeleinden gebruiken. Niet duidelijk wat het College wil bereiken. Immers als een stuk van een kasje of open grond niet meer gebruikt mag worden, dan betekent dat leegstand of braakliggen. Schaalvergroting door een buurman gebeurt niet en het niet meer gebruiken brengt reconstructie niet dichterbij. Wie wordt nu wijzer van dit gedrag van het College? Realiseert het College het persoonlijk leed wat men aanricht? Ook valt op dat vooral “kleinere gevallen” worden aangepakt. De gevallen waar voor een ieder zichtbaar is dat sprake is van fors strijdig gebruik worden niet aangepakt. Is dat eerlijk? Nee dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Onbegrijpelijke acties College in buitengebied

Enige maanden geleden schreef het College veel eigenaren aan om het gebruik van gronden/kasjes te beëindigen. Het betreft dan veelal oud-tuinders die hun woning behouden hebben en een hobbykasje bij hun woning al vaak vele tientallen jaren in gebruik hebben. Ook worden inwoners aangeschreven die al vele jaren de woning en bijbehorend perceel voor niet-agrarische doeleinden gebruiken. Niet duidelijk wat het College wil bereiken. Immers als een stuk van een kasje of open grond niet meer gebruikt mag worden, dan betekent dat leegstand of braakliggen. Schaalvergroting door een buurman gebeurt niet en het niet meer gebruiken brengt reconstructie niet dichterbij. Wie wordt nu wijzer van dit gedrag van het College? Realiseert het College het persoonlijk leed wat men aanricht? Ook valt op dat vooral “kleinere gevallen” worden aangepakt. De gevallen waar voor een ieder zichtbaar is dat sprake is van fors strijdig gebruik worden niet aangepakt. Is dat eerlijk? Nee dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top