skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Gezond , goed en verstandig 2016; Ook in 2016 burgerbelang boven gemeentebelang

Westland Verstandig zal ook in 2016 gaan voor een Westland waar een eerlijk en betrouwbaar bestuur vooropstaat. Een Westland waar foute zaken en handelwijzen worden herkend en erkend en niet eerst vervelende vergaderingen nodig zijn om de fouten te corrigeren. Een Westland waar veel meer aandacht is voor echt meer en beter groen, veilige verkeerssituaties en echte duurzaamheid. Een Westland waarin over alle zaken goed wordt nagedacht en alle gevolgen worden meegewogen. Een Westland zonder achterkamertjes en geen geheime stukken. Een Westland waar alle burgers gelijk behandeld worden en het good old boys netwerk wordt afgeschaft. Een Westland waar in alle opzichten een goede directe leefomgeving van de inwoners voorop staat. Ook in 2016 zal Westland Verstandig gaan voor haar idealen voor een beter Westland, waarbij een goede leefomgeving voor de Westlandse inwoners prioriteit heeft.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Ook in 2016 burgerbelang boven gemeentebelang

Ook in 2016 blijft Westland Verstandig zich inzetten voor de inwoners en een beter Westland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een Westland onder meer, waar ouderen in hun eigen kern kunnen blijven als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen, waar voor starters en ouderen voldoende betaalbare woningen zijn en geen lange wachtlijsten, waar voldoende geld en aandacht is voor mantelzorgers, waar de mening van de burgers telt en burgers echt serieus genomen worden, waar verstandig wordt omgegaan met de geldmiddelen en de jonge generatie niet belast wordt, waar echt aandacht besteed wordt aan de medemens, waar sprake is van een open, eerlijk en betrouwbaar bestuur. Westland Verstandig blijft haar rol als volksvertegenwoordiger en controleur ook in 2016 volledig nemen. Het liefst uiteraard samen met College en andere partijen. Als die niet willen luisteren naar goede en correcte argumenten dan doet Westland Verstandig dat op haar eigen wijze. Onze idealen en doelstellingen geven wij niet op, ook niet in 2016.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Gezond, goed en verstandig 2016; Veel meer aandacht voor de directe leefomgeving van onze burgers

Ook in 2016 zal Westland Verstandig zich blijven inzetten voor een betere leefomgeving van de burgers in de diverse dorpskernen. Bekend is dat in Monster en Poeldijk burgers klagen over parkeervoorzieningen in bepaalde buurten en over groenonderhoud van stoepen, wegen, slootkanten etc. Recent werd Westland Verstandig geconfronteerd met ernstige parkeerproblemen rondom Gantelzicht en de Terwebloem. Een goede zaak dat er in Poeldijk nieuwe woningen komen. Absoluut niet vergeten mag worden een goede infrastructuur en parkeermogelijkheden. Niet alleen wreekt zich een parkeerplaatstekort nu en in de toekomst, maar ook de veiligheid komt in gevaar. Wij vinden dit geen goede zaak. Bewoners en bezoekers van Gantelzicht en Terwebloem hebben recht op goede voorzieningen. Inmiddels stelden we vragen hierover aan het College. Zie onze site.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Een goed, gezond en verstandig 2016; Ook in 2016 gaan wij voor een beter Westland

In 2016 zal Westland Verstandig haar rol van controleur en volksvertegenwoordiger blijven nemen. Burgerbelang boven gemeentebelang blijft ons uitgangspunt. In januari komen wij met een initiatiefvoorstel waardoor ca. 4.500 burgers een referendum kunnen doen uitschrijven in bepaalde kwesties. Dit is pas echte burgerinspraak. Nu zien we te vaak dat burgers zich niet herkennen in wat het bestuur wil. Ook de Raad krijgt de mogelijkheid een referendum te houden. Voorts komen we met een motie voor een groenstructuurvisie. Wij vinden dat Westland die t.o.v. andere Nederlandse gemeenten heel weinig groen per inwoner heeft, concrete plannen moet uitvoeren om meer groen te krijgen. Dat hoort bij een duurzame gemeente. Uitvoering is belangrijk. We hebben geen behoefte aan een duur plan. Zie voor de motie en voorstel onze site.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

Back To Top